Novostinajbitnije informacije...

 


Usled velikog broja prigovora potrošača u vezi sa oštećenjem robe prilikom isporuke robe putem kurirske službe, imajte u vidu sledece:

Primalac ili drugo lice koje je ovlašćeno za prijem pošiljake, treba odmah prilikom uručenja, a najkasnije narednog radnog dana, da reklamira prijem oštećene pošiljke ili pošiljke sa umanjenom sadržinom. U suprotnom, pravo na naknadnu štete ćete morati da ostvarujete u odgovarajućem sudskom postupku.

Poštanski operator je dužan da se o osnovanosti reklamacije primaoca ili ovlašćenog lica izjasni u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

Vredi znati i :

Ukoliko trgovac robu dostavlja sopstvenim vozilom IMATE PRAVO, da robu pregledate pre nego što potpišete da ste je primili u ispravnom stanju- KORISTITE VAŠE PRAVO!

 

Podelite ovu vest!

 

Timber by EMSIEN-3 LTD

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.