Novostinajbitnije informacije...

Oštećenu pošiljku trebalo bi reklamirati odmah ili najkasnije u roku od 24 sata, u suprotnom nadoknadu štete potrošači moraju da zahtevaju na sudu, kažu u NOPS-u.


Nacionalna organizacija potrošača Srbije poslednjih meseci dobija sve veći broj prigovora potrošača na rad firmi koje se bave isporukom pošiljki, ali i na trgovce koji svojim vozilima isporučuju robu na adrese kupaca. Trećina primedbi se odnosi na vreme za koje je isporučena roba, a sve je više i onih koji se organizaciji javljaju zbog loše usluge i isporuke oštećene robe koju oni kasnije ne uspevaju da reklamiraju i zamene.

– Najvažnije je da građani zapamte da bi oni koji primaju pošiljku ili drugo lice koje je ovlašćeno za to, odmah prilikom uručenja, a najkasnije narednog radnog dana, trebalo da reklamiraju oštećenu pošiljku. U suprotnom, pravo na naknadnu štete moraće da ostvaruju u odgovarajućem sudskom postupku – kaže Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

On naglašava da je operater dužan da se o osnovanosti reklamacije izjasni u roku od osam dana od dana prijema reklamacije.

Ono što mnogi potrošači nisu znali, a NOPS ih podseća, jeste to da kupci kojima trgovac isporučuje neku robu na adresu, ali sopstvenim vozilom, ima pravo da robu pregleda odmah, pre nego što potpiše da ju je primio u ispravnom stanju. To nije slučaj kada pošiljke isporučuju kurirske službe.

Prema podacima potrošačkih organizacija, opravdanje koje kurirske službe najčešće daju kao odgovor na reklamaciju i kako bi izbegle obavezu nadoknade štete jeste navodno neodgovarajuće pakovanje robe.

Mladen Alfirović, pravni savetnik NOPS-a, objašnjava da to ne može biti izgovor, jer je logično da se svaki paket koji je firma preuzela od pošiljaoca smatra ispravnim. Ali, kako kaže, Zakon o poštanskim uslugama maksimalno štiti operatere i otprilike je sva odgovornost na onome ko šalje robu. On veoma teško može da dokaže da nije odgovoran za oštećenje pošiljke.

– U članu 45. ovog zakona navodi se da je „poštanski operator oslobođen odgovornosti ako dokaže da je do gubitka ili oštećenja registrovane pošiljke došlo usled uzroka koji se nisu mogli predvideti pa čak i zbog krivice pošiljaoca”. Ono što svakako treba znati jeste da propisi kažu da je velika odgovornost na onome ko šalje robu jer mora da proceni prema vrednosti robe da li je pravilno upakovao sadržinu, zatvorio pošiljku, izabrao pogodno pakovanje – objašnjavaju u NOPS-u.

Alfirović podseća potrošače da kada smatraju da su oštećeni treba da se jave potrošačkoj organizaciji. NOPS je i do sada posredovao u ovim slučajevima i često su uspevali da pomognu građanima da ostvare svoja prava. Postoji i mogućnost podnošenja privatne tužbe, što i nije loše budući da na sporove u vrednosti do 500.000 dinara ne plaćaju sudske takse.

Problem sa većinom firmi koje se bave ovom uslugom na početku je bilo to što nisu htele da uvaže sugestije da moraju da odgovore na reklamaciju za osam dana. Pozivali su se na Zakon o poštanskim uslugama koji predviđa čak 30 dana za rešavanje žalbi. Međutim, ističe naš sagovornik, ukazali smo da se na sve odnose između trgovca i potrošača primenjuje onaj propis koji pruža veći stepen zaštite.

Tako, kada je reč o rokovima nema dileme. Međutim, dosta je toga što ni potrošačke organizacije ne uspevaju da reše, jer je ovaj vid usluge nedovoljno definisan.

 
 

Izvor: Politika

 

Timber by EMSIEN-3 LTD

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.