Novostinajbitnije informacije...

Nacionalna organizacija potrošača Srbije upozorava da prilikom kupovine na prezentacijama građani insistiraju da im trgovac da obrazac za odustanak od kupovine

 

Penzioneri su poslednjih meseci najčešće žrtve trgovaca koji na prezentacijama prodaju proizvode sa, navodno, zdravstvenim efektima, i to po cenama koje prevazilaze tržišne. Reč je o prevari koja je, posebno u Vojvodini, uzela maha, tvrde u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije i apeluju na kupce da se dobro informišu pre nego što pristanu na kupovinu proizvoda van poslovnih prostorija.

– Kada dođu na prezentaciju, nude im masažere ili magnete koji će im pomoći, odnosno olakšati kretanje i poboljšati cirkulaciju. Poveruju u priču i pristaju da potpišu kreditni ugovor o plaćanju proizvoda koji koštaju i do 900 evra. Inače, trgovci zahtevaju od njih da tokom prezentacije plate i određeni deo odmah i plate gotovinom – kažu u NOPS-u.

 Naime, građani koji su se žalili ovoj organizaciji tek po isprobavanju proizvoda shvatili su da on nema karakteristike koje su navedene i niko od onih koji su pokušali da kontaktiraju sa trgovcem i vrate naručenu robu, nije u tome uspeo. Trgovac odbija da prihvati reklamaciju. 

"Uvidom u dokumentaciju koju nam dostave, primećujemo velike nepravilnosti, pre svega to što im prilikom kupovine nije priložen i obrazac za odustanak od ugovora na koji potrošač ima pravo prema Zakonu. Prema važećim propisima, popunjavanjem ovog obrasca kupac u roku od 14 dana ima pravo da, bez navođenja razloga, odustane od kupovine. Sa druge strane, proizvodi se isporučuju bez uputstva za upotrebu, što takođe ukazuje na prevaru", kažu u NOPS-u.
 
Inače, u slučaju da trgovci koji robu prodaju van poslovnih prostorija kupcima ne dostave ovaj obrazac, potrošači imaju pravo da od ugovora o kupovini odustanu u roku od godinu dana. "Najvažnije od svega je da prilikom potpisivanja ugovora detaljno pročitaju svaki član, jer se dešava da trgovac u ugovoru naznači da je ugovor o odustanku od kupovine dostavljen kupcu, iako nije, a potrošač koji potpiše takav ugovor uskraćuje svoje pravo da se odrekne ove kupovine u roku od jedne godine, ukoliko nije zadovoljan", dodaju u organizaciji.
 
Kako je navedeno na sajtu Ministarstva trgovine, pod prodajom van poslovnih prostorija podrazumevaju se situacije kada ugovor o prodaji zaključe trgovac i potrošač, van poslovnog prostora trgovca. Najčešće je reč o prodaji na promocijama (npr. u restoranima), ličnim nuđenjem ili u njegovom radnom mestu. 
 
"Kod ove vrste kupovine, potrošač ima pravo da odustane u roku od 14 dana od dana kada je potpisao porudžbenicu ili ugovor. Porudžbenica mora da sadrži obrazac odustanka od ugovora, a pre zaključenja ugovora trgovac je dužan da potrošača obavesti o pravu da odustane od kupovine. U ovom slučaju potrošač vraća robu, a trgovac novac, bez mogućnosti da zahteva neku dodatnu nadoknadu troškova, kao što je, na primer, određeni procenat od cene koju je platio", navode u resornom ministarstvu.
 
Sve je više građana koji u ovakvim transakcijama koriste mogućnost plaćanja preko administrativnih zabrana na platu ili penziju. Iako je ovo primamljiv i reklo bi se isplativ način plaćanja, trebalo bi biti obazriv, jer se u praksi događa da kompanije koje posluju na ovaj način, posebno one koje robu prodaju na prezentacijama, podmeću različite ugovore od kojih je kasnije nemoguće odustati. Jedna naša čitateljka je tako na prezentaciji kupila prostirku od memorijske pene po ceni od 614 evra, platila je i učešće, potpisala porudžbenicu, a kada je mesec dana kasnije ipak shvatila da je ušla u nerazumno skupu kupovinu i pokušala da odustane, naišla je na nerazumevanje trgovca. U odgovoru je bilo navedeno da je ova firma dan nakon prezentacije već stupila u kontakt sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i da će ugovorene rate (na prezentaciji) biti prosleđivane sa njenog računa na račun ove firme. Niko joj nije ni pomenuo obrazac za odustanak od kupovine, a trgovac joj je zapretio da će u slučaju da se predomisli, prodavcu morati da isplati 25 odsto od ukupne vrednosti porudžbine.Sve je više građana koji u ovakvim transakcijama koriste mogućnost plaćanja preko administrativnih zabrana na platu ili penziju. Iako je ovo primamljiv i isplativ način plaćanja, trebalo bi biti obazriv, jer se u praksi događa da kompanije koje posluju na ovaj način, posebno one koje robu prodaju na prezentacijama, podmeću različite ugovore od kojih je kasnije nemoguće odustati.
 
U NOPS-u savetuju kupce da budu obazrivi i da se ne odlučuju na ovakve kupovine na brzinu, da ne nasedaju na priče slatkorečivih trgovaca i da se u krajnjem slučaju pre kupovine informišu kod potrošačkih organizacija o svojim pravima.
 
 
Izvor: Politika
 
 
 
Timber by EMSIEN-3 LTD

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.