Novostinajbitnije informacije...

Postoje dve vrste garancija koje se ugovaraju između agencija i osiguravajućih kuća, ali putnici često zaborave da se o tome informišu pre plaćanja aranžmana.Putnici koji su kupili avio-karte preko agencije „Flaj flaj travel”, čije su poslovnice pre nekoliko dana zatvorene, najverovatnije neće moći da naplate štetu i jedino što im preostaje jeste da tuže agenciju. Polisa osiguranja ove agencije, ne pokriva avio-karte, nego samo paket- aranžmane. U turističkim agencijama zato sugerišu putnicima da pre uplate aranžmana uvek provere da li se šteta i pod kojim uslovima može naplatiti, kako na kraju ne bi sa svojim žalbama završili na sudovima u dugim sudskim procesima.

Prema Pravilniku o vrsti i uslovima garancije putovanja, jasno je definisano koja vrsta garancije može da se ugovara između osiguravajuće kuće i turističke agencije.

Uglavnom se polisa jemstva ugovara u slučaju insolventnosti i u slučaju štete nanete putniku.

Kada je reč o insolventnosti agencije, putnicima se posle aktiviranja polise obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika s putovanja u zemlji i inostranstvu u mesto polaska. Zatim potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao, ali i novca u slučaju kada putnik otkaže putovanje. Nadoknađuje se i razlika između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

U drugom slučaju, kada je u pitanju šteta naneta putniku, osiguranje nadoknađuje novac koji su turisti izdvojili na osnovu ugovora o turističkom putovanju a koje nije realizovao. Oštećeni putnici mogu da računaju i na novac koji potražuju na ime razlike između ugovorene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

 

Izvor: Politika

 

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.