Novostinajbitnije informacije...

Ubuduće će Beograđani komunalije plaćati za tekući mesec, a ne kao poslednjih sedam godina, kada je svaka uplata pokrivala zaostala a neutužena dugovanja.

"Infostan” je odlučio da vrati stari sistem knjiženja i izgled računa za objedinjenu naplatu. Iako je ovo preduzeće korisnike još pre mesec dana na svom sajtu informisalo o promenama, mnogi Beograđani verovatno nisu razumeli šta se menja u namirivanju obaveza za komunalije. Kako u ovom preduzeću kažu, JKP „Infostan tehnologije” je posle sedam godina vratilo stari način fakturisanja tako što će se ove obaveze od maja plaćati za mesec koji je naznačen na računu, a neće biti kao do sada proknjižen na plaćanje najstarijeg neplaćenog a neutuženog računa. Time će biti postignuta jasna povezanost dostavljenih računa i naloga za uplatu, jer će na računu biti naveden poziv na broj za konkretan mesec i godinu.

Na ovaj način JKP „Infostan tehnologije” će izaći u susret zahtevima korisnika da se uplate koje izvrše knjiže na mesec i godinu za koji je račun izdat. Informaciju o novom načinu knjiženja uplata korisnici su dobili na poleđini majskog računa – saopštavaju iz ovog preduzeća.

One koji su se obraćali našoj redakciji interesovalo je šta će se dešavati sa zaostalim dugovanjima. U „Infostanu” kažu da korisnici komunalnih usluga na svakom mesečnom računu imaju precizan prikaz svojih obaveza, pa sve neplaćene račune pre maja 2018. godine logično mogu da izmire već dostavljenim nalozima za uplatu.

Iako tvrde da u Beogradu čak 300.000 domaćinstava redovno izmiruje svoje obaveze za komunalne usluge i ostvaruje popuste, mnogo je i onih koji su nagomilali dugovanja.

Ukoliko bi korisnik podneo prigovor, prodavac se pravdao pred sudom na to da potrošač prilikom uplate nije naznačio za koji mesec tačno plaća, zbog čega se može primeniti zakonska odredba o uračunavanju uplate na najstarije potraživanje. Kao dokaz dostavlja priznanicu – koja je deo mesečnog računa i pri plaćanju se otcepljuje – a na kojoj nije navedeno za koji se mesec odnosi.

Isto se događalo i pri plaćanju opštom uplatnicom i elektronskim putem. Ovakav sistem automatskog knjiženja uplata u „Infostanu” uveden je u oktobru 2011. godine na osnovu odobrenja Gradskog veća, kada su sa uplatnica i priznanica, uklonjeni nazivi meseca i godina na koje se objedinjeni računi odnose, kao i datumi dospeća obaveza na naplatu. Promenjen je i poziv na broj, tako da se ne razlikuje od meseca do meseca (kao npr. na računima operatera telefonije i interneta), već da bude uvek isti.

Izvor: Politika

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.