Novostinajbitnije informacije...

Već nekoliko godina u Srbiji je na snazi Zakon o zaštiti potrošača koji je doneo mnogo novina u ovu oblast.

O pravima i obavezama koje proističu iz ovog zakona upoznati su i potrošači i trgovci, nesporazuma je manje, a potrošačima su na raspolaganju i udruženja za zaštititu potrošača kojima se mogu obratiti.

Ipak, žalbi ima, pa godišnje Nacionalnoj organizaciji za zaštitu potrošača stigne više od 6.000 žalbi na kvalitet proizvoda i usluga i to pre svega na kvalitet obuće i tehničke robe. Po rečima pravnog savetnika u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Marka Dragića od ukupnog broja žalbi čak oko 4.000 odnosi se na obuću i tehničku robu, gde spadaju i telefoni, tableti, računari.

Žalba je žalba, ali je glavno pitanje kako ispraviti grešku.

Najveći broj žalbi reši se u korist potrošača, a manji deo ide na sud, kaže Dragić.

Kako dodaje, prilikom kupovine robe za svaki proizvod dobija se garancija od dve godine, a kupac/potrošač u roku od šest meseci ima pravo na zamenu proizvoda, popravku ili povrat novca.

Nakon isteka tog roka potrošač ima pravo na zamenu ili popravku proizvoda, ali ne i na povrat novca. Ono što bio potrošači trebalo da znaju i što je veoma važno je da u roku od šest meseci trgovac ne sme da popravi proizvod bez pismene saglasnosti potrošača, ističe naš sagovornik.

Bez povraćaja kada se proizvod ne sviđa

U pojedini zemljama potrošači mogu da vrate proizvod čak i ako ne postoji kvar ili neka tehnička neispravnost i da dobiju novac nazad. U Srbiji takva mogućnost ne postoji, odnosno proizvod se ne može vratiti/reklamirati i tražiti povraćaj novca samo ako se kupcu/potrošaču, recimo, ne sviđa.

Ukoliko je proizvod saobrazan, odnosno odgovara svim krakteristikama koje mora da sadrži, prodavac nije u obavezi da uvaži reklamaciju, već tu obavezu ima samo ako proizvod nije saobrazan.

On ukazuje i da u roku od šest meseci trošak dokazvanja odbijanja da se prihvati reklamacije ide na teret trgovca koji je to odbio, a nakon tog perioda trošak je na potrošaču, a potrebno je da se uradi analaza u odgovorajućoj laboratoriji, kojih u Srbiji ima nekoliko.

Inače, za rešavanje reklamacije za obuću ili ne tehničku robu rok je 15 dana, dok je za tehničku robu rok  30 dana. Dok je proizvod na reklamaciji garancija se podužava za vreme koje je proteklo dok se reklamacija ne reši, a u roku od osam dana prodavac mora da odgovari na reklamaciju. Trideset dana je rok u kome je prodavac dužan da isporuči robu, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Kad je reč o kupovini proizvoda van poslovnih prostorija, ili narudžbi robe preko interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji... kupac/potrošač ima 14  dana pravo da se predomisli i odustane od kupovine proizvoda.

Izvor: Dnevnik

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.