Novostinajbitnije informacije...

Postupajući po prigovoru potrošača, došli smo do saznanja da JP Putevi Srbije, koje prodaje TAG uređaje za elektronsku naplatu putarine, garantuje za saobraznost ove tehničke robe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, odnosno dve godine od dana kupovine i to je nesporno.

To znači da ćete u slučaju kvara uređaja u navedenom roku, a za koji niste odgovorni (za mehaničko oštećenje na primer jeste potrošač odgovoran) dobiti novi, međutim postavlja se pitanje, šta ako se kvar desi nakon dve godine, a razlog je, recimo baterija koje se potrošila?

Tada se dolazi do, možda za većinu neprijatnog saznanja, a to je da je baterija na TAG uređajima nezamenljiva. Ne bi ni ovo bilo toliko sporno da trgovac, u ovom slučaju JP Putevi Srbije, u ugovorima o prodaji ove tehničke robe ne navodi da je rok važenja uređaja 10 godina.

Tačno je da rok važenja nije isto što i rok trajanja i to je takođe nesporno, ali čemu onda ova informacija ako je „tehnički“ nemoguće da vam kupljeni uređaj potraje tih 10 godina? Ova informacija iz ugovora o prodaji je zbunila mnoge potrošače i mnogi su pomislili da kad jednom kupe TAG uređaj, da će isti moći nesmetano da koriste „godinama“, ali to nije sasvim tačno, naročito ako uzmemo u obzir podatak o nezamenljivoj bateriji, koja teško da će potrajati i tri, a kamoli deset godina, koliko je rok važenja uređaja.

JP Putevi Srbije kao trgovac, odnosno prodavac, ne krši zakon u smislu odgovornosti za nesaobraznost u roku od dve godine, ali mišljenja smo da je informacija o tome da je baterija nezamenljiva bitna u smislu odredbi Zakona kojima se reguliše nepoštena poslovna praksa i da se ovakve informacije moraju saopštiti potrošačima pre kupovine, posebno ako imamo u vidu da je prodavac „javno“ preduzeće i da se ne radi o tehničkoj robi koja se prodaje na tržištu isključivo u komercijalne svrhe, već ima za cilj da smanji čekanje i gužve na naplatnim stanicama i utiče na poboljšanje kvaliteta saobraćaja.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.