Novostinajbitnije informacije...

Propisi prvi put jasno definišu da najveći procenat sniženja može da bude istaknut u reklami samo ako je to niža cena bar za petinu robe u radnji.

Novi zakon o trgovini koji je juče ušao u skupštinsku proceduru jasno definiše u kojim slučajevima će trgovci u reklamama moći da koriste reč rasprodaja. Ali i kada će, bez da rizikuju plaćanje kazne, smeti da istaknu privlačnu poruku, recimo – „sniženje od 50 odsto”.

I dok će sezonska sniženja, kako smo već pisali, moći da budu organizovana samo dva puta godišnje (od dvadeset petog decembra do desetog januara i od prvog do petnaestog jula) rasprodaje su nešto sasvim drugo. Prema novim propisima, reč je o prodaji po nižoj ceni u odnosu na redovnu cenu, ali koja može da bude organizovana samo u nekoliko slučajeva: zbog prestanka poslovanja trgovca, zatvaranja određenog objektima ili prestanka prodaje te konkretne robe.

Prema propisima, trgovac je takođe dužan da fizički izdvoji robu koja je na rasprodaji od one koju nudi u redovnim okolnostima. Takođe, od objavljivanja rasprodaje, pa do kraja njenog trajanja ne sme da naručuje niti da u radnju unosi nove količine takve robe.

Jasno je da regulisanje ovog pitanja ima smisla, jer se u glavnom gradu, ali i širom Srbije, često događalo da prodavci oglašavaju rasprodaju zbog navodnog zatvaranja radnje da bi se kasnije ispostavilo da takvo stanje traje mesecima, a da se trgovac ne seli na novu lokaciju niti prestaje da radi.

Kada je reč o oglašavanju prodajnih podsticaja, sada će najveći procenat sniženja moći da bude istaknut u reklami (ili na izloge radnje) samo ako je za toliko niža cena najmanje jedne petine robe u asortimanu trgovca u toj radnji. Ovo rešenje se uvodi u zakon zbog lošeg iskustva potrošača i čestih manipulacija. Goran Macura, načelnik Tržišne inspekcije u Novom Sadu, kaže da je ovo jedna od značajnih novina koja će biti od koristi i kupcima i trgovcima.

– Sada će trgovci, kada istaknu taj najviši procenat sniženja, morati da imaju u radnji bar 20 odsto robe koja je jeftinija u ovom iznosu. Do sada praktično nije bilo ograničenja, mogli ste da imate 70 odsto popusta na dva artikla i ispunili ste zakonsku obavezu – ističe Macura.

Trgovac je dužan da fizički izdvoji robu koja je na rasprodaji od one koju nudi u redovnim okolnostima. Takođe, od objavljivanja rasprodaje pa do kraja njenog trajanja ne sme da naručuje niti da u radnju unosi nove količine te robe

Još jedan od termina kao što je „akcijska prodaja” takođe je sada jasno definisan zakonom. Reč je o prodaji robe čija je cena niža od redovne. Propisi predviđaju da prodavac ne mora da navodi sniženu i staru cenu ako akcija traje do tri dana, već samo jasno određenje procenta sniženja.

Takođe, ako se u oglasnoj poruci porede cene robe ili usluga različitog kvaliteta, odnosno cene robe s nedostatkom i bez njega, moraće da bude navedeno da je niža cena uslovljena lošijim kvalitetom, odnosno nedostatkom.

Ponuda pratećeg poklona sve češće se koristi u reklamnim kampanjama. Propisi, međutim, nalažu da je ovaj vid privlačenja kupaca moguć samo ukoliko trgovac (odnosno pružalac usluge) već nudi robu ili uslugu bez pratećeg poklona.

Ukoliko se poklon odnosi na dodatnu količinu prethodno upakovanog proizvoda, jedinična cena ne sme da bude viša od jedinične cene proizvoda bez poklona i u tom slučaju trgovac snosi teret dokazivanja. Kada je reč o promotivnoj prodaji, ona može da bude ponuđena potrošačima samo ukoliko je reč o robi koja se prvi put uvodi u ponudu trgovca i koja se stoga nudi po nižoj ceni od one koja će biti formirana u redovnoj ponudi.

Prema mišljenju nadležnih, s novim pravilima konačno su definisani svi pojmovi koji se odnose na sniženja, a koji su do sada zbunjivali kupce. Podsećamo, novi propisi predviđaju kazne koje za pravna lica iznose od 500.000 do dva miliona dinara, a za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara.

Izvor: Politika

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.