Novostinajbitnije informacije...

Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije i načelnik Odeljenja za trgovinu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Željko Rakić govorili su u Novom danu o novinama koje donosi novi Zakon o trgovini, koji je u primeni već tri dana.

Kako kaže Rakić, prethodni Zakon o trgovini stupio je na snagu 2011. godine, a neke izmene i dopune 2013. godine.

"Desilo se dosta promena na tržištu, dobijali smo zahteve za tumačenje i pristupili smo, odlučili smo da ga inoviramo, da ga uskladimo sa novinama na tržištu", kaže Rakić.

Papović kaže da su "potrošači uvek u podređenoj ulozi".

"Uvek slabija strana, kao takva, mora da se izbori za neka svoja prava", kaže on.

Dodaje da je glavna zamerka Zakonu što niko iz organizacije nije bio u radnoj grupi.

"Očekivali smo da ćemo biti u radnoj grupi, da o svemu porazgovaramo. Ovo je možda tek početak da se neke stvari urade. Trudimo se i dokazujemo da je Ministarstvo trgovine u sukobu interesa kad je u pitanju zaštita potrošača, jer ne može u isto vreme da štiti interese trgovaca i potrošača", kaže Papović.

Kako kaže Papović, mora da se podrazumeva šta je rasprodaja.

"To treba da bude pravilo, a da mi rešavamo pojedinačne slučajeve", kaže.

Rakić ističe da Zakon o trgovini "pre svega propisuje obaveze trgovaca".

"Pre javne rasprave smo održavali okrugle stolove, ne samo u Beogradu. Održali smo nekoliko sastanaka sa trgovcima, potrošačima, čuli šta njima smeta, šta treba promeniti...", kaže Rakić.

Papović kaže da je "činjenica da se neke stvari moraju izmestiti".

"Imate kolektivni interes, kolektivnu zaštitu, a nemate kolektivnu tužbu", kaže on.

Rakić kaže da novi Zakon propisuje dva sezonska sniženja - letnje i zimsko, a da mogu trajati najduže 60 dana.

Papović dodaje da mora da se zna šta je rasprodaja, šta akcija, a šta sniženje.

"To je neuromarketing, potrošač vidi "akcija", ne obraća pažnju koja je stara cena bila", kaže Papović.

Kaže da, "ako je neko oglasio sezonsko sniženje, to stvarno treba da bude sezonsko sniženje".

"Hajde malo da ličimo na svet. Kao organizaciji nam je bitno da se nešto podrazumeva, da tržišna inspekcija, nadzor rade, da stvarno trgovci počnu da budu sankcionisani, a ne da nas svakog drugog dana zove potrošač i kaže da ga je neko prevario", kaže Papović.

Rakić dodaje da su imali obavezu da usklade ovaj zakon sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

"Imali ste ljude, fizička lica, koji su obavljali prodaju preko interneta. Ostavljali su samo broj telefona. Tržišni inspektor je morao da se predstavi, a onda ovaj prekine vezu, sada ne mora da se predstavlja", kaže.

Kako kaže Rakić, potrošači, pre nego što kupe nešto preko društvenih mreža, moraju da vide tačno od koga kupuju.

Papvić ističe da su nam nedostajali "podzakonski akti i obuke za same trgovce".

"Mora se tehnički pojačati, da inspektori imaju automobile, mobilne telefone. Treba vremena da prođe da bismo mi bili sa Evropom na ti kad su ovakve stvari u pitanju", kaže.

Izvor: N1

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.