Novostinajbitnije informacije...

Proteklih meseci veliki broj potrošača iz regiona Beograda i Vojvodine se obraća Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije (NOPS) i Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine (UZPV), žaleći se na kvalitet usluga koje pruža operator Telekom Srbija.

Najčešće pritužbe se odnose na česte prekide signala i predugo čekanje na otklanjanje kvarova (neretko i preko 7 dana), bilo da se radi o uslugama fiksne telefonije, interneta, televizije ili o paketima usluga (BOX). Kakva su vaša iskustva?

U nastavku navodimo koja su Vaša prava i kako postupiti u ovakvim i/ili sličnim situacijama:

Zakonske odredbe propisuju da potrošač ima pravo na uredno i neprekidno snabdevanje uslugama od opšteg ekonomskog interesa odgovarajućeg kvaliteta i po pravičnoj ceni. Elektronske komunikacione usluge spadaju u ovu kategoriju. Trgovac koji pruža navedene usluge dužan je da održava kvalitet usluge u skladu sa zakonom, posebnim propisima i pravilima struke. U slučaju lošeg kvaliteta usluge u vidu čestih prekida, kvarova (važi za javnu fiksnu mrežu) neophodno je pružaoca usluge (u pisanoj ili elektronskoj formi) obavestiti o nedostacima. Pružalac usluge je dužan da kvarove otkloni u roku od 2, a najviše 5 dana. Imate pravo na srazmerno umanjenje mesečnog računa za period u kom vam je bilo onemogućeno korišćenje usluge, u slučaju da je prekid trajao duže od 48h. Ako se problemi nastave i ne otklone u propisanim rokovima, zakon propisuje da potrošač ima pravo da raskine ugovor ukoliko nije zadovoljan kvalitetom usluge. Naglašavamo da svojevoljni raskid ugovora zbog promene operatora ili drugih subjektivnih razloga nije isto što i raskid zbog lošeg kvaliteta usluge.

U slučaju raskida zbog lošeg kvaliteta, dužni ste da platite iznos za usluge koje su vam pružene do dana raskida. U slučaju da pružalac usluge u „troškove raskida“ obračuna iznos koji je značajno nesrazmeran, u smislu da se odnosi na plaćanje mesečnih pretplata do isteka ugovorne obaveze, ugovorne kazne zbog prevremenog raskida i sl. on čini nepoštenu poslovnu praksu koja je zabranjena zakonom. Takođe, rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija je zabranjeno ugovaranje nepravičnih ugovornih odredaba koje imaju za posledicu značajnu nesrazmeru u pravima i obavezama ugovornih strana na štetu potrošača.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.