Novostinajbitnije informacije...

Poslednjih dana beležimo veći broj prigovora potrošača koji se žale da imenovana kompanija ne isporučuje robu u ugovorenom roku, ne odgovora na pozive, mail-ove i ne vraća novac.

Koja su vaša prava i kako postupati u ovoj situaciji?

Zakonski rok za isporuku je 30 dana, osim ako nije ugovoren drugi rok. Prodavac je dužan da na ispravama koje prate robu (potvrda o porudzbini i sl.) jasno navede rok isporuke. Ukoliko navedeni rok nije ispoštovan ugovor se raskida, osim ako potrošač ne ostavi trgovcu dodatni rok za ispunjenje obaveze i o tome ga jasno obavesti. U slučaju da se obaveza ne izvrši ni u naknadno ostavljenom roku, ugovor se takođe automatski raskida. U slučaju raskida, trgovac je u obavezi da potrošaču vrati novac u roku od 3 (tri) dana.

Šta treba da preduzmete?

Ukoliko imate sličan problem, neophodno je da trgovca pisanim ili elektronskim putem (najbolje putem mail-a) obavestite da je ugovor o prodaji robe raskinut zbog nepoštovanja roka isporuke, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača. U obaveštenju se pozovite na broj porudžbine ili drugi podatak koji ste dobili prilikom naručivanja robe. Ukoliko želite, možete ostaviti broj računa na koji želite da vam se uplati novac, kako bi se procedure oko povraćaja olakšale i ubrzale. Ukoliko trgovac ne vraća novac u zakonskom roku od 3 dana, ukoliko ne možete da stupite u kontakt sa njim, o svemu treba obavestiti nadležni inspekcijski organ.

Na sledećem linku pogledajte kako da uložite prijavu inspekciji.
https://mtt.gov.rs/download/Kako%20da%20podnesete%20prijavu%20trzisnoj%20inspekciji.pdf

Naš pravni tim intezivno prati dalji razvoj događaja oko kompanije Vitapur. Blagovremno ćemo vas obavestiti o svim daljim koracima koje ćemo preduzimati ukoliko se ukaže takva potreba.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.