Novostinajbitnije informacije...

PARKING SERVIS

Verujem da ne postoji vozač koja bar jednom u životu nije imao posla i nelegodnosti sa Parking servisom, bilo to odnošenje vozila sa parking mesta ili novčana kazna ukoliko niste produžili vreme parkiranja ili odnošenje vozila zbog nepropisanog parkiranja. U svakom slučaju, ishod odnošenja vašeg vozila je uvek isti. Visoke kazne koje Parking servis naplaćuje, a koje po njihovoj praksi, morate platiti na licu mesta prilikom preuzimanja motornog vozila. Pored toga, morate platiti i ležarinu vozila na njihovom parkingu ukoliko niste u mogućnosti da istog dana preuzmete vozilo.

Tačnije, morate da platite to što vam je neko protiv ustavno i protiv zakonito oduzeo ili ograničio imovinu radi naplate poreza, dažbina i kazni a što je dozvoljeno samo u skladu sa zakonom.

Da li je ova praksa Parking servisa zaista zakonita?

Zakon o bezbednosti saobraćaja kao i Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji grada Novog Sada, ne ovlašćuje Parking servis da naplaćuje ove kazne prilikom odnošenja vašeg vozila. Naime, naručilac odnošenja vozila jeste policija, odnosno SUP, a protiv lica, tj. vlasnika vozila pokreće se prekršajni postupak. Ne postoji zakonska odluka i obaveza da vozač na licu mesta plaća kaznu za podizanje, odnošenje i zadržavanje vozila. Ta naplate se može izvršiti nakon sprovođenja prekršajnog postupka. Postupanje Parking sevisa svakako predstavlja monopolističko ponašanje, obzirom da njihova ovlašćenja proističu iz ovlašćenja koje im poveravaju organi lokalne samouprave. Pozivajući se na taj osnov, građani su često dovedeni u bezizlaznu situaciju da moraju da ispune zahteve i potraživanja koja im postavlja Parking servis. Na ovakve postupke parking servisa neophodno je reagovati i prekinutu njihovu već uobičajnu praksu. Može se desiti da se nalazite u drugom gradu, da vam motorno vozilo odnesu sa parking mesta a da kod sebe nemate dovoljno para da platite usluge koje vam Parking servis potražuje. Ovo naravno ne može biti razlog za protivustavno i protivzakonito zadržavanje vašeg vozila.
Pored toga, parking servis ima običaj da odnosi motorna vozila i kada se vlasnik vozila pojavi na lice mesta, iako je Zakonom predviđeno i regulisano da će se u slučaju da se vlasnik vozila pojavi prilikom podizanja i odnošenja vozila, uklanjanje vozila ima se prekinuti ukoliko vlasnik vozila prihvati da ukloni vozilo.


Ko i zbog čega dozvoljava ovakvo postupanje Parking servisa? Ko ima benefiti od toga i žbog čega se prava građana na ovakav način ugrožavaju?

Izvor: UZPV

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.