Novostinajbitnije informacije...

Nezakonita garancija od 12 meseci - WinWin

Zakon o zaštiti potrošača je izričit u pogledu garancije: ona je dve godine od dana kupovine. Mnogi trgovci još uvek „poturaju” garanciju od godinu dana za nove uređaje i time krše ovaj Zakon.

Nakon primedbe jednog od potrošača koju smo dobili na našoj fan stranici na Facebooku, da primećuje da su neki tehnički proizvodi pokriveni grancijom od 12 meseci, uverili smo se da je to tako. Naravno, to tako ne sme biti, jer Zakon o zaštiti potrošača navodi da garancija mora biti 2 godine od dana kupovine.

Potrošač pita:

- Interesuje me kako se određuje dužina garancije za pojedinu tehničku robu? Dok sam gledao cene za najobičnije zvučnike za kompjuter, primetio sam različiti garantni rok. Najčešći rok od 2 god je za zvučnike koji staju od 2.5000 pa na više, dok je garancija od 1 god za jeftinije modele. Interesuje me koji su kriterijumi za određivanje garantnog roka, jer sam upravo pročitao da je garantni rok za tehničku robu 2 god! Po toj logici i zvučnici koji su jeftiniji su valjda tehnička roba, ali im ne pripada garancija od 2 god.

Naš odgovor: Trgovci su dužni da obezbede garanciju od 2 godine i nijedan trgovac ne sme upotrebljavati izraz „garancija” ili izraz sa sličnim značenjem, ako se njime daje manje prava od zakonom garantovanih.

Podsećanja radi, Član 55 Zakona o potrošačima kaže:

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kod prodaje polovne robe može se ugovoriti kraći rok u kome trgovac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.

***

Trgovci kod kojih je na prodajnim veb-sajtovima primećena nezakonita garancija od 12 meseci za nov proizvod, a čije linkove nam je dostavio potrošač koji je tragao za zvučnicima, su:

WinWin za zvučnike 1 i zvučnike 2

Bonumcomputers za zvučnike Forggy 2.0

Dodatnaoprema.com za zvučnike Genius

Bus Computers za zvučnike Towers

SAVET KUPCIMA:

Fotokopirajte fiskalni račun, da biste ga imali čitljivog i vidljivog i posle 2 godine. Znate da je štampa fiskalnih računa loša i da oni izblede već nakon tri ili četiri meseca. Ne dozvolite da vam prava na garanciju i reklamaciju budu osujećena zbog toga.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.