← početna

Novosti

Zatvaranje tekućeg računa je besplatno

Prema novom zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga nijedna banka nema pravo da naplati klijentu gašenje računa i kartica.Postoje mnogi razlozi zbog kojih možda želite da zatvorite vaš račun u banci. Možda na računu nemate primanja, ili su provizije za održavanje velike. Možda uzimate kredit u drugoj banci pa želite da u novu banku prenesete primanja. Koji god razlog da imate, ovo su uputstva o tome kako da zatvorite tekući račun.

Tekući račun u banci veže se za primanja koja imate, platne kartice (debitne i kreditne), minus, čekove, a često ima i svoj devizni deo. Ukoliko želite da zatvorite račun u banci prvo šta biste trebalo da uradite je da pravite spisak svih bankarskih usluga koje koristite a koje su vezane za taj račun.

Prema pravilima poslovanja banaka da biste zatvorili račun u banci morate fizički da odete u banku. Dakle nije moguće da to uradite telefonom ili elektronskom poštom. Ukoliko niste u zemlji ili ste u drugom gradu, moguće je da ovlastite advokata da u vaše ime zatvori vaš tekući račun.

Pre samog odlaska u banku, naš je savet da se telefonom ili odlaskom u ekspozituru raspitate tačno o proceduri zatvaranja računa. Većina banaka ima poslovnu politiku koja nalaže da svoj račun morate da zatvorite u ekspozituri gde ste ga otvorili, što znači da unapred morate da planirate svoje vreme zbog radnog vremena ekspoziture.

U svim bankama popunjava se pismeni zahtev za zatvaranje računa. Formular se popunjava na licu mesta i deo je obavezne procedure koji se mora ispoštovati.

Brzina trajanja procedure zatvaranja računa zavisiće isključivo od toga da li ste izmirili sva dugovanja prema banci po osnovu usluga koje koristite.

To praktično znači da prilikom zatvaranja računa morate da se pobrinete da niste u minusu, da nemate dug po kreditnoj kartici, da su vam svi čekovi realizovani i da ste u banku doneli čekove koje imate, ukoliko ih koristite.

Ukoliko imate samo debitnu karticu, nju trebate da vratite banci i ona se gasi bez problema, međutim u slučaju kreditnih kartica pogotovo ukoliko ste ih koristili procedura gašenja može da traje do 45 dana. Za to vreme račun je u proceduri gašenja i biće ugašen kada se sve naplati.

Kada zatvarate račun u banci zatražite saldo na vašem računu i podračunima. U slučaju kada klijent nema dugovanja (u smislu čekova i kartica kreditnih) a ima novac na računu, banka mu isplaćuje novac i gasi račun.

Prema novom zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga nijedna banka nema pravo da naplati gašenje računa i gašenje kartica. Međutim, morate biti svesni da ste bez obzira na to što gasite račun koji možda nije bio aktiva, u zavisnosti od poslovne politike banke dužni da ispunite sve obaveze u smislu troškova održavanja računa.

Budući da mnoge banke praktikuju otvaranje „paket računa” gde se za vaše ime i podatke veže nekoliko podračuna (recimo podračuni kartica ili devizni podračun) naš je savet da nakon završene procedure gašenja računa od banke zatražite potvrdu o ugašenom računu. Tu potvrdu banka ne izdaje samostalno, već je neophodno da to zatražite od banke. Potvrda koju vam banka izdaje mora da bude besplatna.

Kao poslednja mera sigurnosti da je vaš račun zatvoren, a dugovanja izmirenaza vas može biti i izvod iz Kreditnog biroa. Naime Kreditni biro na osnovu podataka koje dobija od banaka beleži sve promene u vezi sa vašim računom, pa je u pogledu vaše kreditne sposobnosti i „čiste finansijske slike” neophodno da svi podaci budu ažurni. Na osnovu tog izveštaja možete proveriti da li je banka zaista zatvorila račun i anulirala dugovanja koja ste prema njoj ispunili.


Izvor: Politika

RSS feed novosti

Kategorije

Sveže

 • Dvа mesecа do pomoći ili prosjаčkog štаpа

  Građane Srbije deli nešto više od dvа mesecа od bаnkrotа. Nаrodnа bаnkа Srbije, odnosno direktor Sektorа zа kontrolu poslovаnjа bаnаkа u toj instituciji Željko Jović, nаjаvio je dа bi Srbijа do 30. junа ove godine trebаlo dа donese pomenuti propis.
 • "Četvoro očiju" za kupovinu hrane

  Zakon o bezbednosti hrane od 2009. godine propisuje da je svaki subjekat koji se bavi proizvodnjom i stavljanjem u promet hrane u obavezi da sprovodi dobru higijensku praksu, te da primenjuje „Hasap” standard, koji otklanja rizike po pitanju ispravnosti i kvaliteta namirnica. O čemu još treba voditi računa prilikom kupovine hrane.
 • Sistem prijavljivanja problema sa komunalnim uslugama

  Poštovani potrošači, u nastavku se nalazi anketa koja ispituje mišljenje potrošača o komunalnim uslugama, problemima koji nastaju sa komunalnim uslugama, kao i sistemu kojim se isti prijavljuju. Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta i da je popunite.
 • Mobilni operateri i telefoni prvi po prigovorima potrošača

  Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS), u saradnji sa svojom regionalnom članicom, Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine (UZPV), je u periodu 2013. – 2014. godina evidentirala, obradila i rešila preko 9.000 prigovora potrošača sa teritorije Vojvodine, ali i ostalih delova R. Srbije.
 • Evo kako vam prodavci "izvlače" novac

  Ispostavilo se da nam trgovci artikle s etiketom na “akciji“ često i te kako dobro naplate. Nekada dinar, nekada deset, nekada koliko košta i sam proizvod. Tako jedna flašica soka od limuna košta 194,99 dinara, dok pakovanje od tri identične flašice na kojem velikim crvenim slovima piše “superakcija“ – košta 589,99 dinara.