← početna

Testovi

PROKUPAC, Beograd

Proizvod:  Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola:  45%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  detaljnije
Proizvod:  Rakija od voća loza, 1l
Sadržaj alkohola:  40%
Poreklo etanola:  ODGOVARA
  detaljnije
PROKUPAC, Beograd Br. uzoraka %
Ukupno: 2
     
Ukupno neispravni: 1 50%
Ukupno ispravni: 1 50%

Rakija od voća šljiva, 1l

Zatvori
PROKUPAC, Beograd

Rakija sadrži etanol koji nije poreklom od voća od kojeg je spravljena.

Oznaka sa rang liste je S5

Rakija od voća loza, 1l

Zatvori
PROKUPAC, Beograd

Rakija sadrži etanol koji jeste poreklom od voća od kojeg je spravljena.

Oznaka sa rang liste je L3