← početna

Testovi

RUBIN, Kruševac

Proizvod:  Rakija od voća šljiva, 1l
Sadržaj alkohola:  42%
Poreklo etanola:  NE ODGOVARA
  detaljnije
Proizvod:  Rakija od voća loza, 1l
Sadržaj alkohola:  45%
Poreklo etanola:  ODGOVARA
  detaljnije
RUBIN, Kruševac Br. uzoraka %
Ukupno: 2
     
Ukupno neispravni: 1 50%
Ukupno ispravni: 1 50%

Rakija od voća šljiva, 1l

Zatvori
RUBIN, Kruševac

Rakija sadrži etanol koji nije poreklom od voća od kojeg je spravljena.

Oznaka sa rang liste je S7

Rakija od voća loza, 1l

Zatvori
RUBIN, Kruševac

Rakija sadrži etanol koji jeste poreklom od voća od kojeg je spravljena.

Oznaka sa rang liste je L5