Aparati za domaćinstvo

Aparati za domaćinstvo

GARANCIJA

Potrošač pita:

Kupio sam sokovnik nepoznate robne marke, čija je cena bila izuzetno povoljna u odnosu na one renomiranih proizvođača. U garantnom listu, što sam tek kasnije video, piše da je garancija samo godinu dana. Da li trgovac ima pravo da obezbeđuje kupcu servis samo 12 meseci?


Pravni tim odgovara:

Shodno članu 55. Zakona o zaštiti potrošača „Pri zaključivanju ugovora o prodaji robe i oglašavanju povodom prodaje, trgovac je dužan da se uzdrži od upotrebe izraza „garancija“ i izraza s tim značenjem, ako po osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego iz zakonske odgovornosti trgovca“
Samim tim skraćivanje garancije od strane trgovca smatra se kršenje Zakona.
Zapamtite da garancija ne može da ograniči vaša zakonska prava, pa iako se trgovac garancijom obavezao da će robu popraviti ili zameniti u roku od godinu dana, a kvar se desi kasnije – vaše pravo po zakonu ostaje.

UREĐAJ SE BRZO POKVARIO, ISPORUČEN NAMEŠTAJ U POGREŠNOJ BOJI ...

PRIGOVOR POTROŠAČA NA TEHNIČKU ROBU I NAMEŠTAJ

Kupili ste telefon, računar, šporet, koji se pokvario posle mesec dana.
Isporučen vam je nameštaj u boji koju niste naručili. Koja su vaša prava u ovom slučaju?

SAVET

* Najpre pisanim putem izjavite reklamaciju prodavcu kod koga ste robu kupili, uz dostavu računa.

  Obavezno uzmite potvrdu o reklamaciji – po Zakonu o zaštiti potrošača prodavac je dužan da vodi knjigu reklamacija i da vam izda potvrdu da ste reklamirali robu.

* Prodavac je dužan da se o vašem zahtevu izjasni u roku od osam dana od dana kada je izjavljena reklamacija. Ukoliko vam ne odgovori u roku od osam dana – obratite se Tržišnoj 

   inspekciji uz dostavu potvrde.

* Prodavac je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

* U prvih šest meseci imate pravo da vam trgovac zameni ili popravi robu ili vrati novac u iznosu koji ste platili. Popravka robe je moguća samo uz vašu izričitu saglasnost.  

   Važno je da potrošači znaju da se ovo pravilo primenjuje u periodu od dve godine od trenutka kada su preuzeli robu.

ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Cela planeta se suočava sa problemom iscpivosti električne energije. Dovoljno je da zamislimo i stvorimo naviku da štedimo energiju, pomoću nekoliko jednostavnih i isplativih saveta, dobićemo kvalitetniji način života. Saznajte kako da čuvate energiju u domaćinstvu. Štednjom energije smanjujemo troškove domaćinstva, štedimo energiju za buduće generacije, sprečavamo zagađenje prirode. Dovoljno je da se zamislimo i stvorimo naviku da štedimo energiju pomoću nekoliko jednostavnih i isplativih saveta, da bi smo što kvalitetnije živeli.

Opširnije...