Aparati za domaćinstvo

PRIGOVOR POTROŠAČA NA TEHNIČKU ROBU I NAMEŠTAJ

Kupili ste telefon, računar, šporet, koji se pokvario posle mesec dana.
Isporučen vam je nameštaj u boji koju niste naručili. Koja su vaša prava u ovom slučaju?

SAVET

* Najpre pisanim putem izjavite reklamaciju prodavcu kod koga ste robu kupili, uz dostavu računa.

  Obavezno uzmite potvrdu o reklamaciji – po Zakonu o zaštiti potrošača prodavac je dužan da vodi knjigu reklamacija i da vam izda potvrdu da ste reklamirali robu.

* Prodavac je dužan da se o vašem zahtevu izjasni u roku od osam dana od dana kada je izjavljena reklamacija. Ukoliko vam ne odgovori u roku od osam dana – obratite se Tržišnoj 

   inspekciji uz dostavu potvrde.

* Prodavac je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

* U prvih šest meseci imate pravo da vam trgovac zameni ili popravi robu ili vrati novac u iznosu koji ste platili. Popravka robe je moguća samo uz vašu izričitu saglasnost.  

   Važno je da potrošači znaju da se ovo pravilo primenjuje u periodu od dve godine od trenutka kada su preuzeli robu.