Finansijske usluge

INFORMISANJE POTROŠAČA O PLATNIM KARTICAMA

Platne kartice su postale nezaobilazne u svakodnevnom životu. Zbog toga je važno da se dobro informišete o pogodnostima i troškovima različitih kartica koje vam se nude. Platne kartice se dele na debitne i kreditne.

 

DEBITNA KARTICA

Da biste dobili debitnu karticu, morate da imate tekući račun kod iste banke. Preko nje raspolažete novcem koji imate na računu, uključujući, ako ga imate, i dozvoljeni minus. Sve što potrošite skida se odmah sa računa. Debitna kartica je kao gotov novac, s tim što je bezbednija – ako je ukradu, šteta nije velika.

 

KREDITNA KARTICA

Korišćenje kreditne kartice je potpuno drugačije – tokom obračunskog perioda (obično mesec dana) klijent praktično pozajmljuje novac od banke i plaća robu i usluge njenim novcem, a na kraju meseca izmiruje račun, u slučaju zakašnjenja i kamatu. „Revolving kredit“ je poseban vid korišćenja kreditnih kartica, kada se na kraju obračunskog perioda plaća samo deo dospelog duga, na primer 20 odsto, dok se ostatak prenosi na sledeći period i na njega obračunava kamata.
Kreditne kartice su vrsta revolving kredita. Veoma su jednostavne i lake za upotrebu, ali ta jednostavnost ima visoku cenu. Kamata koja se obračunava na dug koji se ne otplati do datuma dospeća svakog meseca – obično je veća od kamata na bilo koju drugu vrstu kredita. Revolving kredit je poseban vid korišćenja kreditne kartice, kada se na kraju obračunskog duga plaća samo deo dospelog duga, npr. 20%, dok se ostatak prenosi na sledeći period i na njega obračunava kamata. On se stalno obnavlja. Korisnik kreditne kartice dobija na raspolaganje određeni limit, koji se umanjuje ako u medjuvremenu nesto platite karticom. Odmah po uplati dospele rate limit se obnavlja za uplaćeni iznos.
American Express, MasterCard i Visa najpoznatiji su brandovi kreditnih kartica.

MasterCard

- Kreditne MasterCard
(Standard, Business i Gold)
- Debitne (Maestro)

 

Revolving kredit - plaćanje na rate uz izmirivanje minimum 5% obaveza iz prethodnog meseca, dok se na ostatak duga obračunava kamata od 2,20% mesečno na dinarska, odnosno 1,50% mesečno na devizna dugovanja. Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 30,31% za dinarsku potrošnju, odnosno 19,86% za deviznu potrošnju. Nastale obaveze se izmiruju 10. u mesecu (moguće i putem trajnog naloga)

Charge - odloženo plaćanje, obaveza se plaća odjednom, uobičajeni rokovi za odloženo plaćanje su 30, 45, 60 i 90 dana

Instalment - ugovorom se utvrđuje broj rata, tako da je mesečna obaveza fiksna - dug podeljen brojem rata i uvećan za ugovorenu kamatu

PIN kod je identifikacioni broj koji banka daje korisniku kartice i koji sme samo on da zna

Bankomat je uređaj koji omogućava korisniku platne kartice podizanje gotovine 24 časa

MasterCardStandard
Kreditni limit iznosi do pet Vaših mesečnih primanja (između 250 i 2.490 EUR)
Mesečna članarina 200 dinara.

MasterCard Gold
Kreditni limit iznosi do pet Vaših mesečnih primanja (između 2.500 i 10.000 EUR)
Mesečna članarina 500 dinara.

Mc2 kreditnakartica
Kreditna kartica izuzetno atraktivnog dizajna koju možete dobiti uz MasterCard Standard i MasterCard Gold.

Maestro
Maestro je debitna kartica koju dobijate prilikom otvaranja tekućeg računa i koja ujedno služi kao identifikaciona kartica tog računa. Možete je dobiti u bilo kojoj od poslovnih jedinica Banca Intesa Beograd i koristiti već narednog dana od dana dobijanja kartice. Celokupna potrošnja, bilo da je izvršena u inostranstvu ili u zemlji, obračunava se u dinarima. Limit potrošnje je određen visinom dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.

Prednosti korišćenja Maestro kartica:
- omogućava plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima sa oznakom Maestro ;
- omogućava podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu (na bankomatima svoje banke, novac možete podizati bez provizije)
- zahvaljujući PIN zaštiti i mogućnosti korišćenja samo na elektronskim uređajima pruža visok nivo sigurnosti 
- eliminiše potrebu odlazaka u banku – putem sistema On-line možete dobiti sve potrebne informacije ;
- troškovi korišćenja su izuzetno niski 
- na bankomatima svoje banke možete dobiti uvid u raspoloživo stanje na tekućem računu i kupiti dopunu za 064 mobilnu mrežu, kao i Sezampro i Beotel internet dopunu.

Visa platne kartice

Čip ili smart kartica obezbeđuje maksimalnu sigurnost elektronskog plaćanja. Osnovna funkcija Visa čip kartice jeste plaćanje, koje je na ovoj platformi obogaćeno sigurnosnim i zaštitnim funkcijama koje potpuno onemogućavaju zloupotrebu kartice, odnosno kopiranje ili neovlašćeno korišćenje informacija koje se nalaze na čipu.

Visa kreditne kartice
Revolving kredit-plaćanje na rate uz izmirivanje minimum 5% obaveza iz prethodnog meseca, dok se na ostatak duga obračunava kamata od 2,20% mesečno na dinarska, odnosno 1,50% mesečno na devizna dugovanja. Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 30,31% za dinarsku potrošnju, odnosno 19,86% za deviznu potrošnju. Nastale obaveze se izmiruju 10. u mesecu (moguće i putem trajnog naloga).

VISA Classic
Kreditni limit može iznositi do pet Vaših mesečnih primanja (između 250 i 2.490 EUR)
Mesečna članarina 200 dinara.

Gold
Kreditni limit može iznositi do pet Vaših mesečnih primanja (između 2.500 i 10.000 EUR)
Mesečna članarina 500 dinara.

Visa Electron
Visa Electron je debitna kartica namenjena vlasnicima deviznih računa. Svi koji otvore devizni a vista račun dobijaju je besplatno. Omogućava Vam plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima sa oznakom VISA Electron i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu. Celokupna potrošnja, čiji je limit određen visinom sredstava raspoloživih na deviznom računu, obračunava se u evrima, bilo da je izvršena u inostranstvu ili u zemlji.

Visa internet kartica
Visa internet kartica je debitna platna kartica iz Visa programa platnih kartica, namenjena za plaćanje roba i usluga putem interneta. Ovu karticu nije moguće koristiti na POS teminalima i bankomatima i iz tog razloga se izdaje bez PIN koda.
Da biste postali korisnik Internet kartice, potrebno je samo da imate stalno prebivalište na teritoriji Republike Srbije i da ste stariji od 18 godina. Za podnošenje zahteva dovoljna Vam je lična karta.
Ova kartica Vam omogućava da na internetu kupujete brzo, lako i sigurno. Potrebno je samo da se identifikujete brojem kartice, rokom važnosti i trocifrenim zaštitnim brojem (validation code), koji se nalazi u produžetku broja, na licu kartice. Limit potrošnje je određen visinom raspoloživih sredstava na računu Vaše Visa internet kartice. Celokupna potrošnja zadužuje devizni račun za koji je Vaša kartica vezana i obračunava se u evrima.

Napomena: Preporučujemo Vam korišćenje Visa internet kartice isključivo za kupovinu putem proverenih i poznatih sajtova, kako biste izbegli moguće zloupotrebe.

American express kreditne kartice

American Express kreditne kartice možete koristiti u 200 zemalja sveta, na više miliona prodajnih mesta, pola miliona bankomata i u preko 2.200 American Express putničkih agencija.

Ovaj prestižni brend je posle duže pauze vraćen na srpsko tržište zahvaljujući ekskluzivnom ugovoru koji smo potpisali sa renomiranom kartičarskom kućom American Express. Danas American Express platne kartice možete koristiti na više od 20.000 prodajnih mesta u Srbiji, a broj trgovaca koji se pridružuju našoj akceptantskoj mreži povećava se iz dana u dan.

American Express Green
American Express Green kreditna kartica je više od obične kartice -ona je saveznik Vašeg životnog stila i pruža Vam:
Viši kreditnilimit
Odloženo plaćanje do 45 dana bez kamate
Plaćanje na rate kroz model revolving kredita, uz minimalnu mesečnu otplatu od 5% i kamatnu stopu od 2,20% (EKS na godišnjem nivou 30,31%) za potrošnju u dinarima, odnosno 1,50% (EKS na godišnjem nivou 19,86%) za evre

Plaćanje od 3 do 12 mesečnih rata bez kamate:
- prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod 
- sve sledeće rate dospevaju u celosti kroz izvod, u narednim mesecima u zavisnosti od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate

Otkrijte svet povlastica, popusta i pogodnosti koje American Express bira za Vas. SelectsSM program možete koristiti širom sveta, a u Srbiji na više od 100 prodajnih mesta u odabranim prodavnicama, restoranima, hotelima, spa centrima, rent-a-car agencijama i turističkim agencijama u zemlji i inostranstvu.
Godišnja članarina 2.400 dinara.

American Express Green kreditna kartica uz 100% depozita
American Express Green kreditna kartica uz 100% depozita, međunarodno važeće, revolving kreditne kartice.Zahtev za Amex uz 100% depozita može podneti svako punoletno fizičko lice, rezident Republike Srbije. Limit za potrošnju po kreditnoj kartici odobrava se na osnovu oročenih sredstava na namenskom depozitom računu. Minimalni iznos depozita je 500 EUR, maksimalni je 10.000 EUR.
Bez članarine u prvoj godini korišćenja
Kreditni limit jednak položenom depozitu
Na položeni depozit se obračunava stimulativna kamatna stopa koja važi za oročenje na period od godinu dana, prema važećoj kamatnoj stopi Banke
Odloženo plaćanje do45 dana bez kamate
Plaćanje na rate krozmodel revolving kredita, uz minimalnu mesečnu otplatu od 5% i kamatnu stopu od 2,20% (EKS na godišnjem nivou 30,31%) za potrošnju u dinarima, odnosno 1,50% (EKS na godišnjem nivou 19,86%) za evre
Plaćanje od 3 do 12 mesečnih rata bez kamate:
- prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod 
- sve sledeće rate dospevaju u celosti kroz izvod, u narednim mesecima u zavisnosti od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate
Godišnja članarina za American Express Green kreditnu karticu uz 100% depozita od druge godine korišćenja iznosi 1.200 dinara za osnovnu, tj. 600 dinara za dodatnu karticu. Članarina se otplaćuje na 12 mesečnih rata.

American Express Gold
American Express Gold kreditna kartica je Vaša privilegija i pruža Vam:
Viši kreditni limit
Odloženo plaćanje do 45 dana bez kamate
Plaćanje na rate kroz model revolving kredita, uz minimalnu mesečnu otplatu od 5% i kamatnu stopu od 2% (EKS na godišnjem nivou 27,24%) za potrošnju u dinarima, odnosno 1,25% (EKS na godišnjem nivou 16,32%) za evre
Plaćanje od 3 do 12 mesečnih rata bez kamate:
- prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod 
- sve sledeće rate dospevaju u celosti kroz izvod, u narednim mesecima u zavisnosti od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate
Godišnja članarina za American Express Gold kreditnu karticu iznosi 6.600 dinara.

American Express Blue
American Express Blue kreditna kartica atraktivnog dizajna izrađena je od transparentne plastike i nudi Vam:
Fleksibilnoplaćanje
Odloženo plaćanjedo 45 dana bez kamate
Plaćanje na rate kroz modelrevolving kredita, uz minimalnu mesečnu otplatu od 5% i kamatnu stopu od 2,20% (EKS na godišnjem nivou 30,31%) za potrošnju u dinarima, odnosno 1,50% (EKS na godišnjem nivou 19,86%) za evre
Plaćanje od 3 do 12mesečnih rata bez kamate:
- prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod 
- sve sledeće rate dospevaju u celosti kroz izvod, u narednim mesecima u zavisnosti od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate
Godišnja članarina za American Express Blue kreditnu karticu iznosi 1.800 dinara.

DinaCard

Na domaćem tržištu jedna smo od prvih banaka koja je podržala i intenzivno se uključila u projekat uvođenja nove nacionalne platne kartice – DinaCard. Omogućivši prihvatanje DinaCard platnih kartica u svojoj mreži POS terminala i bankomata, znatno smo doprineli popularizaciji nacionalne platne kartice.

 

DinaCard debitnu karticu možete dobiti besplatno prilikom otvaranja tekućeg računa. Limit potrošnje ovom karticom određen je visinom sredstava na Vašem tekućem računu. Omogućava Vam plaćanje roba i usluga na velikom broju prodajnih mesta i podizanje gotovine na šalterima i bankomatima sa oznakom DinaCard, kao i bankomatima Banca Intesa bez provizije. DinaCard je nacionalna platna kartica i ne možete je koristiti van Srbije.

Iznos članarine u bankama je različit.

SAVETI

1. Pre nego sto odaberete koju platnu karticu da uzmete, dobro razmislite za šta ćete je koristiti, proverite ponude banaka i odaberite najbolje rešenje za svoje potrebe – primera radi, za podizanje gotovine na bankomatu u principu ne treba koristiti kreditne kartice jer su troškovi veći nego kod debitne. Uvek imajte na umu da je novac potrošen kreditnom karticom jedan od najskupljih I koristite ga samo kad morate.
2. Potpisivanjem zahteva za izdavanje kartice, potrvrđujete da ste upoznati i da prihvatate Opšta pravila korišćenja kartice, koji imaju snagu ugovora, pa ih zato predhodno dobro proučite i sačuvajte.
3. Izaberite karticu sa najnižom kamatnom stopom – Kamatna stopa na kartice različitih banaka može značajno da varira od 1, 4 % do 3% na mesečnom nivou. To znači da je godišnja kamata 16 – 36%
4. Izaberite karticu sa najmanjomn naknadom – Banke naplaćuju godišnju naknadu za korišćenje kartice i ona može značajno varirati
5. Budite sigurni da dozvoljeni limit na kreditnoj kartici možete sebi da priuštite.- Nemojte da povećavate limit, samo zato što vam banka nudi tu mogućnost ili zato sto znate da možete da ga potrošite
6. Otplatite ceo dug na kreditnoj kartici svakog meseca da biste izbegli visoku kamatu. Nikada nemojte plaćati samo minimalni iznos - Ukoliko ne možete da otplatite čitav iznos duga, plaćajte više od minimalnog iznosa svakog meseca. Ukoliko plaćate samo minimalni iznos, biće vam potrebne godine da otplatite svoj dug, pod pretpostavkom da više ne koristite karticu.
7. Izbegavajte korišćenje kreditne kartice za podizanje gotovine – Banke za ovu uslugu naplaćuju vrlo visoke naknade, a i obračunavaće vam se visoka kamatna stopa na iznos koji ste podigli od momenta podizanja  novca- ne od dana kada ga potrošite
8. Izbegavajte korišćenje više od jedne kreditne kartice – čak i ako ne koristite sve kartice koje posedujete, plaćaćete godišnje naknade za korišćenje
9. Upoznajte se sa vašom odgovornošću u slučaju gubitka kartice ili krađe identiteta – imajte na umu da većina kartica u Srbiji ne podrazumeva osiguranje u slučaju gubitka. To znači da ukoliko neko zloupotrebi vašu kreditnu, vi ćete biti odgovorni za sve nastale troškove
10. Nikada ne otplaćujte samo minimalnu mesečnu otplatu duga na kreditnoj kartici – Iako obaveza otplate samo 5% duga  na kreditnoj kartici deluje veoma primamljivo, to je opasna opcija, zbog nje mozete biti zaduženi godinama. Minimalne otplate duga na kreditnoj kartici su matematički tako dizajnirane da dug što duže traje. Razlog je što se stalno otplaćuje 5% preostalog iznosa. Banke na ovaj način veoma dobro zarađuju s obzirom na  veoma visoke kamate koje uplaćuju. Kod duga na kreditnim karticama, kamata se obračunava svakog meseca, pripisuje dugu, pa se obračunava kamata na kamatu. Zbog toga se iako desi da najveći deo duga postane upravo kamata. Jedini način da se ova zamka zaobiđe jeste da se otplaćuje određeni iznos koji će biti veći od minimalnog koji zahteva banka.