Novostinajbitnije informacije...

Pozivamo potrošače da na vreme provere važnost svojih putnih isprava - pasoša.

Dešava se, u praksi, da granična policija vraća naše turiste jer, iako je pasoš još uvek važeći, vreme do isteka je kraće od potrebnog.

Naime, od 19, jula 2013. godine, uslov za ulazak državljana Republike Srbije u bilo koju članicu Evropske Unije je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU.

Samim tim, ne postoji odgovornost bilo koje turističke agencije za važnost naše putne isprave.

Jednostavno, to je naša obaveza.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.