Osnovni principi udruženja su zaštita interesa potrošača, zaštita legalnih proizvoda — samim tim i kvaliteta — pred naletom proizvoda sumnjivog porekla, ali i kvaliteta usluga u vitalnim institucijama. Saznaj više →

INFOTEKA: Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj može se primeniti na bilo koga od nas.
Saznaj više →

POTROŠAČI OCENJUJU: U ovoj sekciji dajemo priliku Vama — potrošačima da date svoj glas o proizvodima i uslugama koje kupujete i koristite, sve u cilju njihovog poboljšanja, jer ćemo se mi postarati da se on čuje tamo gde treba. Saznaj više →

Aktuelne novosti

Na fiskalnom računu iz restorana piše da je za reklamaciju obavezan račun, iako Zakon o zaštiti potrošača propisuje suprotno.

Član 56. Zakona o zaštiti potrošača doslovno kaže: Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i slično).
pročitaj više →

Vi pitate, mi odgovaramo

Želite da uložite žalbu na neki proizvod ili uslugu koju ste platili? Imate konstruktivnu ideju ili predlog kojim biste unapredili delovanje udruženja?

Pitajte nas →

pogledajte postojeće studije slučajeva →

Potrošačka korpa

Prosečna potrošačka korpa daleko je od realnosti i ne može da zadovolji potrebe četvoročlane porodice. Pregledaj analize potrošačkih korpi

Savetujemo Vas

Ukoliko ste nesigurni oko kupovine nekog proizvoda ili niste uvereni u kvalitet, možemo Vam pomoći.

Ocena kvaliteta

UZPV u saradnji sa NOPS predstavlja ocene kvaliteta super i hiper marketa.

8 osnovnih prava potrošača

Od vremena kada smo osnovani držimo se 8 osnovnih prava potrošača.

Važni telefoni

Telefoni dežurnih službi tržišne inspekcije u Srbiji, telefoni sudskih veštaka i drugi važni telefoni.