Novostinajbitnije informacije...

Da li ste 17. oktobra dobili SMS poruku od kompanije Telekom Srbije da u roku od pet dana izmirite dugovanja ili će vam biti isključena usluga odlaznog saobraćaja?

Ništa neuobičajeno - kada računi nisu plaćeni u predviđenom roku, usluge se ukidaju do plaćanja.

No, ovaj slučaj je „izuzetak koji ne potvrđuje pravilo" - ovakav SMS dobilo je mnogo korisnika koji tvrde da su račune uredno regulisali i da do sada nisu dobijali opomene za neplaćene obaveze.

„Opomene su dobili korisnici koji, prema evidenciji Telekoma Srbija imaju neizmirena dugovanja", navodi se u odgovoru koji je BBC na srpskom dobio od kompanije Telekom Srbija.

Petodnevni rok koji je Telekom Srbija dala korisnicima za izmirenje dugova - ističe danas.

Da li ste račune uredno plaćali i imate dokaz za to?

Ukoliko je odgovor potvrdan - zanemarite SMS - kaže Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

„Ako su potrošači uredno plaćali račune, jedino što možemo da im kažemo je da zanemare taj SMS sa instrukcijama za plaćanje jer se radi o nečemu što nije razjašnjeno", kaže on.

Oni koji nemaju priznanicu, poruku neće moći da zanemare, već su prepušteni odluci druge strane - u ovom slučaju Telekoma, objašnjava Alfirović.

Kome je stigao SMS?

Na adresu Nacionalne organizacije potrošača Srbije stigle su brojne žalbe korisnika usluga Telekoma s navodima da su račune plaćali redovno, a da im sada preti isključenje. Neki su se žalili Telekomu, a mnogi su nezadovoljstvo izrazili na Tviteru.

Šansu za dokazivanjem imaju samo oni koji su sačuvali priznanice - bilo da je reč o isečku sa računa ili priznanici u pisanoj ili elektronskoj formi.

„Mi uvek savetujemo potrošačima da godinu dana čuvaju priznanice. Toliki je rok zastarevanja", kaže Alfirović.

U prepisku se na Tviteru uključilo i Telekom, predlažući korisnicima da podnesu žalbe.

Onima koji plaćaju onlajn je lakše, pošto priznanice imaju na nalozima banaka, a dobijaju ih i mejlom.

Šta kaže Telekom?

U toj kompaniji kažu da su korisnici redovno i na vreme dobijali račune za usluge koje koriste i da je najveći broj - kao što je to i inače praksa - račune izmirivao redovno.

„Opomenama su obuhvaćeni samo korisnici koji nisu plaćali račune i pored činjenice da su ih redovno dobijali", dodaje se u odgovoru.

Dok neki korisnici tvrde da je Telekom napravio grešku prilikom uvođenja novog sistema plaćanja, iz kompanije kažu da nije bilo nikakvog problema prilikom izmirivanja obaveza.

„Telekom Srbija je u prethodnom periodu sprovodio unapređenje sistema za praćenje i naplatu potraživanja od krajnjih korisnika. Implementacija novog sistema, nije se odnosila na nemogućnost plaćanja računa. Korisnici su mogli račune da izmiruju redovno i bez problema", navodi se u odgovoru Telekoma.

Prava građana

Alfirović objašnjava da oni koji su dobili SMS, a imaju potvrdu o plaćanju - mogu da se žale Telekomu ukoliko im telefoni budu isključeni.

On kaže i da su iz Telekoma bili u obavezi i da korisnicima naznače da imaju neizmirene obaveze na prethodnim računima.

„Zakon o zaštiti potrošača propisuje da je trgovac dužan da račune za pružene usluge dostavlja bez kašnjenja i u rokovima koji omogućavaju da ih potrošač plati u periodu od najviše mesec dana.

„Ovde se postavlja pitanje da li su računi uredno stizali, pa je onda stigla nekakva SMS poruka za zbirnim računom. Ukoliko su platili račune, nema osnova za plaćanje po instrukcijama iz poruke", kaže Alfirović.

Alfirović kaže da bi u priču trebalo da se uključi i Tržišna inspekcija.

„Ako postoji bilo kakva sumnja u kršenje zakona, slučaj treba prijaviti Tržišnoj inspekciji uz prigovor sa dokazima da su računi plaćeni. Rok za odgovor je osam dana", kaže Alfirović.

Izvor: BBC News na srpskom

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.