Novostinajbitnije informacije...

U trgovinskim lancima u Srbiji već duže su uobičajne akcije popusta za penzionere koje se poklapaju s datumom isplate penzija, a u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije kažu da su sve učestalije i pritužbe penzionera da zapravo ne ostvaruju popust koji je istaknut u prodavnicama.

Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović kaže za Tanjug da mnogi penzioneri, koji redovno kupuju u pojedinim trgovinskim lancima, ne prekontrolišu račun jer veruju da su ostvarili popust i da im je umanjen račun za procenat koji je istaknut u prodavnicama. – Međutim, kada kući donesu namirnice, vide da nisu ostvarili popust ili je on minoran. Kad nekom verujete, ne proveravate račun. To su zapravo obmane za koje je nadležna Tržišna inspekcija – rekao je Papović.

Na reklamama za popust u velikim trgovinskim lancima velikim slovima i brojevima su ispisana obaveštenje o popustu i procenat sniženja u određenim danima u mesecu, ali na dnu reklame sitnim slovima je napisano da se popust ne odobrava na proizvode koji su izuzeti iz popusta, kao i da se popust ne odnosi na voće i povrće, meso, cigarete i štampu, kao i na artikle na akcijama

Papović kaže da se penzioneri učestalo javljaju Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije s načelnim primedbama i prigovorima jer im je neprijatno da prijave takve slučajeve i da se predstave.

Najveći problem je, smatra, to što se ne izriču kazne i što se još ne primenjuje prekršajni nalog. – Nema potrebe ići na sud. Nacionalna organizacija potrošača Srbije traži primenu prekršajnog naloga, što predviđa zakon koji mora da se sprovede. Na tu kartu trgovci igraju i zato prekršaj pada u vodu i zato je na licu mesta potrebno naplaćivati kazne – rekao je Papović.

Papović je rekao da je Tržišna inspekcija ranije naplaćivala mandatne kazne koje su, dodaje, ukinute pre četiri ili pet godina pravdanjem da po direktivama EU tržišna inspekcija ne treba da kažnjava, nego da radi preventivno. Prevencija je i dovela do bahatosti trgovaca, smatra Papović.

Izvor: Politika

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.