Novostinajbitnije informacije...

Uočene potencijalno nepravične ugovorne odredbe u opštim uslovima „Pošta net“ kablovskog operatora i upućena inicijativa nadležnom ministarstvu za kolektivnu zaštitu potrošača

Poslednjih dana više potrošača kontaktiralo je Nacionalnu organizaciju potrošača Srbije, kao i njene članice, zbog poslovne prakse „Pošta net“ kablovskog operatora, koji je iz redovne ponude isključio određene kanale. Tragom ovih prigovora, pregledani su opšti uslove i uočene su pojedine odredbe, za koje pravni tim NOPS-a smatra da su nepravične.

 

 

 

Sporne odredbe:

Kako osnovna ponuda kanala npr. u Beogradu sadrži 115 kanala, to bi značilo da operator može da ukine 80 bez bilo kakvih posledica, a da korisnik ne stiče pravo raskida ugovora.

Šta kaže zakon u ovom slučaju:

Zakon o zaštiti potrošača propisuje da su nepravične ugovorne odredbe ništave, a  nepravična ugovorna odredba je svaka odredba koja, protivno načelu savesnosti i poštenja, ima za posledicu značajnu nesrazmeru u pravima i obavezama ugovornih strana na štetu potrošača.

Dalje, čl. 45 propisano je: „Ugovorne odredbe za koje se pretpostavlja da su nepravične ugovorne odredbe ako se ne dokaže drugačije su odredbe čiji je predmet ili posledica:

11) davanje ovlašćenja trgovcu da jednostrano menja sadržinu ugovornih odredaba, uključujući obeležja robe ili usluga

Imajući u vidu sve gore iznete informacije, pravi tim NOPS-a se obratio Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacijama sa zahtevom za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača, a u kom postupku će se zahtevati donošenje rešenja kojim se potvrđuje nepravičnost spornih ugovornih odredaba. U praksi to znači da one ne proizvode pravno dejstvo, što bi za posledicu imalo mogućnost da svi korisnici kojima je na osnovu spornih odredaba menjan sadržaj i broj kanala odnosno, naplaćen iznos za raskid ugovora na neodređeno vreme u prva 3 meseca imaju pravo da raskinu ugovor bez ikakvih troškova i posledica, odnosno da im se vrati neosnovano naplaćen iznos. Sada je na potezu nadležno ministarstvo, pratite našu stranicu za nove informacije.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.