Novostinajbitnije informacije...

Pravo na zdravu i održivu životnu sredinu je osnovno pravo potrošača

Na svim nivoima vlasti postoji praksa da se deo prihoda od ekoloških naknada koristi nenamenski.

Ekološka organizacija „Stanište“ objavila je obimno istraživanje i došla do frapantnih podataka. Računajući u evrima, do kraja 2018. godine, nenamenski i mimo fondova za zaštitu životne sredine potrošeno je zbirno oko 387 miliona evra, i to oko 288 miliona evra u republičkom budžetu, dok u budžetima opština i gradova oko 99 miliona evra.

Kada se sve sabere, što mimo fondova, a što kroz njih, od 2010. godine ukupno je izgubljeno oko 487 miliona evra naplaćenih od građana i privrede na ime ekoloških taksi.

Sve više opština i gradova ukida svoj Fond za zaštitu životne sredine, uz objašnjenje da naknade više nisu namenske. U 2019. godini Fond je ukinulo ukupno 22 lokalne samouprave. Najviše nenamenski potrošenog novca imaju one lokalne samouprave koje imaju i najviše prihode od naknada, dakle, koje imaju najviše zagađivača. Umesto da troše novac na saniranje posledica zagađenja, one ga troše u druge svrhe (u dinarima):

  1. Beograd 3.157.405.014 RSD
  2. Požarevac 1.413.480.608 RSD
  3. Bor 605.090.692 RSD
  4. Pančevo 551.408.398 RSD
  5. Ub 336.307.924 RSD
  6. Lajkovac 325.790.632 RSD
  7. Pećinci 304.777.463 RSD

Sažetak studije možete pogledati ovde: https://staniste.org.rs/wp-content/uploads/2019/10/Kako-smo-protracili-pola-milijarde-evra-sazetak.pdf

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.