Novostinajbitnije informacije...

Ovom prilikom pozivamo Regulatornu agenciju za elektronske komunikacije (RATEL) i Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija (MTTT) da se hitno oglase povodom „rata“ saopštenjima koji danima traje između državne kompanije Telekom Srbija (Supernova) i kompanije United Media (UM), a na štetu potrošača koji (ne) žele da raskinu ugovore.

Povod za spor, koji se danima vodi preko medija, je prestanak saradnje i ukidanje kanala UM-a korisnicima Telekomovog brenda Supernova.

Prava potrošača u ovoj situaciji regulisana su u nekoliko Zakona, pa tako oni koji su takve zakone usvojili i nadležni su za kontrolu njihove primene imaju zakonsku obavezu da iste tumače i svojim građanima saopšte kako da postupe u novonastaloj situaciji. Ćutanjem se otvara prostor za razna tumačenja, koja ne doprinose rešavanju problema.

Organizacije za zaštitu potrošača, nakon ukidanja kolektivne tužbe, nemaju kapacitet, a ni instrumente da zaštite na stotine hiljada potrošača u Srbiji, koji su direktno pogođeni ovim problemom i neće biti kišobran Ministarstvu u čijoj je nadležnosti kolektivna zaštita potrošača.

Podsećamo ih na član 90. Ustava Srbije koji kaže „Republika Srbija štiti potrošače. Posebno su zabranjene radnje usmerene protiv zdravlja, bezbednosti i privatnosti potrošača, kao i sve nečasne radnje na tržištu.“

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.