Novostinajbitnije informacije...

Da li je rešen problem putnika ili su agencije kreditirane?

U jeku sezone godišnjih odmora, brojni potrošači izražavaju nezadovoljstvo načinom na koji se realizuju njihova zamenska putovanja. Oni su pre pandemije uplatili aranžman za određenu destinaciju u određenom terminu, a ono što im se nudi kao zamena po kategoriji i kvalitetu često ne odgovora onome što su platili a neretko im se traži i doplata. Ako ne pristanu na ponuđene uslove, novac mogu da očekuju od januara 2022. godine (pod uslovom da agencija i dalje postoji) ili će moći da se naplate od polise osiguranja agencije koja je prestala sa radom, što opet otvara čitav niz pitanja.

Postavlja se pitanje ko kontroliše način na koji se vrši realizacija zamenskih putovanja. Šta preduzima resorno ministarstvo i turistička inspekcija koji su učestvovali u donošenju uredbe o zamenskom putovanju i koji su odgovorni za njeno sprovođenje u praksi? Ko i na koji način kontroliše tokove novca na relaciji agencije - hoteli? Da li su agencije slobodne da samostalno određuju pravila igre ili će inspekciji morati da dokažu da su novac prebacile hotelima a da im isti nije vraćen? U slučaju da je novac vraćen, zamenski vaučer nije ništa drugo do kreditiranje agencija na štetu potrošača u situaciji kada pomoć za spas turističkog sektora stiže od države. Da li su potrošači u obavezi da snose dodatni teret? Uredba je doneta na način da zaštiti sve turističke agencije ne ulazeći u tokove novca i likvidnost svake agencije pojedinačno. Duboko smo svesni činjenice da nisu sve agencije krive za novonastalu situaciju i od početka krize se zalažemo za to da pomoć mora doći onima kojima je zaista potrebna a ne svima, a što je za posledicu imalo potpunu propast nekih agencija i neopravdano jačanje nekih drugih.

Pišite nam da li ste zadovoljni radom turističkih agencija i realizacijom zamenskih vaučera, kao i da li su agencije opravdale Vaše poverenje koje ste im ukazali prihvatajući zamenska putovanja umesto novca? Vaša iskustva su nam značajna radi preduzimanja daljih koraka ka nadležnom ministarstvu i ostalim regulatorima propisa u ovoj oblasti.

 

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.