Novostinajbitnije informacije...

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine (UZPV) je u prethodnom periodu održalo informativni događaj, gde su učesnici bili potrošači i trgovci sa teritorije Vojvodine.

Vodeći se dosadašnjim iskustvom na osnovu direktne komunikacije sa potrošačima i trgovcima, a u vezi sa online kupovinom i prodajom koji su doživeli ekspanziju u prethodnoj godini, moderatori događaja su doneli odluku da tema ovogodišnjeg informativnog događaja upravo bude “Online kupovina i prodaja”.  Za rešavanje problema i sagledavanje stvarnog stanja na tržištu e-trgovine neophodno je sagledati iskustva obe strane, saslušati stavove i zahteve kako potrošača tako i trgovaca kako bi se dobila realna slika, ali i kako bi se obema stranama dala mogućnost da se upoznaju sa pravima i obavezama koje nosi e-trgovina kao takva.

Potrošači i trgovci su imali mogućnost da u direktnom razgovoru sa osobama angažovanim na programu iznesu svoje probleme i nedoumice, a u vezi sa svojim pravima, ali i obavezama, materijalnim propisima iz oblasti zaštite potrošača i da u jednom neformalnom razgovoru dobiju adekvatne informacije, savete ili pomoć. Ovo je suštinski važno, budući da u toku sprovođenja redovnih programskih aktivnosti koje uključuju savetovanje, informisanje i pružanje pravne pomoći potrošačima, nema dovoljno kapaciteta da se svim potrošačima i trgovcima obezbedi kvalitetan i sadržajan razgovor sa pravnim savetnicima, a što je sada bilo moguće, posebno uzevši u obzir da je na raspolaganju bilo sasvim dovoljno vremena da potrošači i trgovci iznesu sve svoje probleme, nedoumice i svoja pozitivna i negativna iskustva sa tržišta. Takođe, na ovaj način zaposlenima u UZPV-u je omogućeno da se direktno upoznaju sa mišljenjima, iskustvima i stavovima potrošača i trgovaca u konkretnim situacijama, a što će, kako se procenjuje, biti od velike pomoći osobama angažovanim na programu kako bi sadržajno i po kvalitetu unapredili svoj pristup ka konkretnim problemima koji se odnose se online kupovinu i prodaju.

Što se tiče konkretnih tema, kao što je bilo i očekivano, najveći broj potrošača je izneo primedbe na internet prevare od strane fizičkih lica koji se predstavljaju putem društvenih mreža kao trgovci, kao i na nesaobraznost proizvoda (u smislu da je oglašena jedna vrsta robe a druga isporučena), nepoštovanje zakonskih rokova za isporuku proizvoda i oštećenja istih. Još jednom je u praksi potvrđena neophodnost strože kontrole i prijava neregistrovanih trgovaca na teritoriji R. Srbije. Potrošačima je takođe predočeno da na internet stranici www.potrosac.info imaju mogućnost da se dodatno informišu o crnim listima “online trgovaca” koji nisu registrivani i ne poštoju svoje zakonske obaveze, propisane zakonom o elektronskoj trgovini i dr. Potrošači su informisani o skorom usvajanju novog Zakona o zaštiti potoršača, uvođenju registra “NE ZOVI” kojim bi trebalo da se reši veliki deo problema sa nasrtljivim polovanjem. Potrošači su istakli primedbe na rad kurirskih službi i detaljno opisivali svoja negativna iskustva. Konstatovano je da se pravo na sudsku zaštitu koristi u sve manjoj meri. Kao razlog se navode dugi, skupi i neefikasni sudski postupci i komplikovane procedure. Zbog svega navedenog, potrošači neretko odustaju od daljeg postupka, što nesavesnim trgovcima omogućava sticanje materijalne dobiti na štetu potrošača.

Veliko interesovanje je iskazano za oblast online trgovine i propise koji regulišu ovu oblast od strane trgovaca što je i očekivano s obzirom na veliko povećanje prometa roba i usluga putem “online servisa”. Trgovci ističu nedostatak kapaciteta da na adekvatan način odgovore izazovima koje sa sobom nosi naglo povećanje obima posla u elektronskoj trgovini. Apostrofira se uloga ministarstva i ostalih nosilaca zaštite potoršasča kao ključna u prevazilaženju problema i velika očekivanja od novog Zakona o zaštiti potrošača čije se stupanje na snagu očekuje na jesen 2021. Uočeni su i problemi u postupanju nadženih inspekcijskih organa, na prvom mestu Tržišne inspekcije, koja i pored Zakonom jasno propisane nadležnosti za postupanje u određenoj spornoj situaciji, potrošača upućuje na Evidentirana udruženja i Savetovališta.

Na osnovu svega navedenog, mišljenja smo da su organizovani informativni događaji u promenjenom formatu doprineli osnovnom cilju – podizanju svesti javnosti o pravima potrošača, a očekuje se da će zaključci sa istog, navedeni u ovom izveštaju, poslužiti kao dobra osnova za impementaciju odredaba novog Zakona o zaštiti potrošača u praksi, a čije usvajanje se očekuje u predstojećem periodu.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.