Novostinajbitnije informacije...

POTRAŽIVANJA ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE PRUŽENE FIZIČKIM LICIMA KOJA DOSPEVAJU U JEDNAKIM MESEČNIM INTERVALIMA ZASTAREVAJU ZA 1 (JEDNU) GODINU (čl. 378 Zakona o obligacionim odnosima)

To ne znači da se dug automatski briše već da se ne može naplatiti prinudno, putem suda ili izvršitelja. Dužnik u ovakvoj situaciji mora uložiti prigovor na odluku izvršitelja i pozvati se na zastaru, o kojoj odlučuje sud.

Više potrošača nas je kontaktiralo zbog podnesaka pojedinih advokatskih kancelarija iz Novog Sada, u kojima se pozivaju na plaćanje dugovanja za telekomunikacione usluge, starih više od godinu dana.

U odgovorima potrošačima se navodi da potraživanja za internet, usluge mobilne telefonije i pakete usluga (npr. BOX) ne zastarevaju za godinu dana već se navodi opšti rok od 10 godina uz obrazloženje da se radi o „neimenovanim ugovorima“ koji se ne mogu okvalifikovati kao citat: „potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka“ na koje bi se mogao primeniti kraći rok od jedne godine.

Citirano tumačenje nema uporište u sudskoj praksi!

Pozivamo potrošače da ne uzimaju za ozbiljno pravna tumačenja i obrazloženja koja ovih dana stižu sa adresa „poznatih“ advokatskih kancelarija, budući da ista nemaju utemeljenje u zakonu i praksi najviših sudskih instanci, po kojoj se jednogodišnji rok zastare za ovu vrstu potraživanja za fizička lica ne dovodi u pitanje.

Razlozi za ovakva tumačenja mogu biti isključivo materijalne prirode, u želji da se za pojedine telekomunikacione operatore kao klijente, obezbedi naplata zastarelih potraživanja pokušajem dovođenja u zabludu potrošača kao ekonomski slabijih i pravno neukih stranaka.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.