Novostinajbitnije informacije...

Ubuduće će KDS obaveštavati potrošače 30 dana ranije o promenama cena, a potrošači će imati pravo da raskinu ugovor ako nisu saglasni s povećanjem cene.

Na osnovu inicijtive Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) i Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine (UZPV), održan je sastanak sa predstavnicima kompanije KDS Novi Sad  na kom je postignut sledeći dogovor:

Obaveštenje o promeni cena usluga kompanije KDS doo dostupno je na veb stranici KDS-a, u sekciji vesti i na info TV kanalu ove kablovske kuće i to 30 dana pre stupanja na snagu novih cena. Takođe, informacije o promeni cena usluga ove kompanije biće dostupne korisnicima i na prednjim stranama računa koji prethodi mesecu u kome dolazi do promene cena.

 

Podsećamo potrošače da ukoliko nisu saglasani sa promenom cene iz osnovnog ugovora pravo na jednostrani raskid takvog ugovora mogu ostvariti podnošenjem pismenog zahteva za raskid u najbližem predstavništvu KDS-a. Na ovaj način navedena firma poslovanje upodobljava zajedničkim interesima, a koji se odnose na efikasno i pravovremeno informisanje potrošača o njihovim osnovnim pravima.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.