Novostinajbitnije informacije...

Obaveštavamo potrošače da je Nacionalna organizacija potrošača Srbije u saradnji sa Udruženjem za zaštitu potrošača Vojvodine kod nadležnog ministarstva pokrenula inicijativu za preispitivanje sistema objedinjene naplate računa za komunalne usluge.

Smatramo da bi za komunalne usluge kao što su odnošenje smeća, održavanje i dr. trebalo pružiti detaljniju specifikaciju i izgled računa uskladiti sa odredba Zakona o zaštiti potrošača koji reguliše predmetnu oblast. Usluge od opšteg ekonomskog interesa kao što su voda i grejanje, izdvojiti iz objedinjene naplate s obzirom na njihov društveni značaj. Ovako dolazimo u situaciju da se ekonomski ugroženom potrošaču voda uslovljava plaćanjem „odražavanja lifta“.

 

Osuguranje na računima objedinjene naplate

U JKP odavno postoji praksa da se pored računa za komunalne usluge nude i usluge privrednih društava koje se bave osiguranjem.

Kako osiguranje u Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o javnim preduzećima nije prepoznato kao usluga od opšteg ekonomskog interesa i velikog društvenog značaja, pitamo se kako su se njihove usluge mogle naći na računima objedinjene naplate?

Podsećamo Vas da je cilj osnivanja društava koja se bave poslovima osiguranja isključivo profit, što nije slučaj sa Javnim komunalnim preduzećima koja se osnivaju radi pružanja usluga od opšteg ekonomskog interesa.

Javna preduzeća – posrednici ili ugovarači?

JKP „ Informatika“ iz Novog Sada, pored nejasnog svojstva u poslovima osiguranja (da li su posrednici ili ugovarači), potrošačima ne dostavlja posebnu uplatnicu za osiguranje već stavku „osiguranje“ stavlja u osnovni račun. Pitamo se i po kom osnovu Javno komunalno preduzeće čiji je osnivač organ lokalne samouprave reklamira usluge osiguravajućih društava slanjem propagandnog materijala uz račune objedinjene naplate? Navedeni sistem naplate krajnjem korisniku, tj. potrošaču znatno otežava ili u potpunosti onemogućava da plati samo osiguranje s obzirom da je plaćanje ove usluge praktično uslovljeno plaćanjem drugih komunalnih usluga.

Ovakav sistem naplate potrošače stavlja u nezavidan položaj i otvara mogućnost zloupotrebe sistema objedinjene naplate radi nametanja usluge koja zakonski nije definisana kao usluga od opšteg drušvenog značaja, več joj je takav značaj „dodeljen“ od strane osiguravajućih društava.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.