Novostinajbitnije informacije...

Američko tržište je potresla informacija o proizvodima koji najverovatnije sadrže GMO iz kukuruza kompanije Monsanto. A naše trese činjenica da se ti proizvodi nalaze i na našem tržištu.

Pre nekoliko dana na nezavisnom portalu Natural News, pojavio se spisak proizvoda, uglavnom kompanije Kellogs, koji najverovatnije sadrže GMO kukuruz. Za nas je ova informacija važna jer se ovi proizvodi nalaze i na rafovima domaćih prodavnica i što su to proizvodi koje većina domaćinstava kupuje verujući da su zdravi, kao doručak svojoj deci.

 

Američki portal navodi da nijedan od ovih proizvoda ne navodi eksplicitno da je GMO-free (da ne sadrži GMO), niti da je načinjen od organski proizvedenog kukuruza. Kompanije, naime, ćute i ne obeležavaju svoje proizvode.

Prava istina ostaje za sada misterija jer proizvođači, Kellogs i u tekstu pominjani Honney Graham i Kashi Heart, vešto izbagavaju da deklarišu svoje proizvode o sastojcima korišćenim za njihovu proizvodnju.

To otvara i pitanje zakonske obaveze obeležavanja proizvoda koji sadrže GMO, kako bi kupci mogli da donesu razumnu odluku prilikom kupovine, a ne da kupuju mačku u džaku.

Pacovi umirali prerano i od teških bolesti vitalnih organa

Nedavno istraživanje kukuruza kompanije Monsantno, sprovedeno u Francuskoj, pokazalo je zastrašujuće rezultate na pacovima, eksperimentalnoj grupi koja je konzumirala Monsantnov kukuruz.

Naime, 70% ženki je umrlo preranom smrću zbog teških oblika bolesti organa jetre i bubrega, a ostali su razvili agresivne tumore.

Neka ostane zabeleženo i da ova istraživanja nisu proverena na ljudima, te da još uvek nema jasnih dokaza da će ljudski organizam, nakon duže upotrebe GMO proizvoda, reagovati slično.

Međutim, rezultati dosadašnjih istraživanja samo treba da upale lampicu potrošačima, da budu obazriviji prilikom kupovine proizvoda iz uvoza, koji bi mogli da sadrže GMO u sebi.

Izvor: Natural News

***

Kompletan spisak proizvoda, sa fotografijama ambalaže, možete pogledati i na našoj Facebook stranici, u albumu GMO.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.