"Biobalans medika" prodaje navodna medicinska pomagala

Neverovatno je da trgovcima prevarantima, koji godinama obmanjuju najstarije građane i papreno im prodaju navodna medicinska pomagala, nadležni organi još uvek nisu stali na put! Ova pojava je sve masovnija, a jedan u nizu je i slučaj subotičkih penzionera koje je nedavno skupo koštala neinformisanost i naivnost.

Opširnije...

Kako funkcioniše prodaja lažnih lekova na internetu kojima obmanjuju građane

Naš čaj Diabetin može da zameni tablete ili insulin istog momenta, ali se to ne preporučuje, već treba polako smanjivati terapiju. Ovako je u telefonskom razgovoru novinarki CINS-a preporučen čaj Diabetin protiv dijabetesa. Ono što nije rečeno je da za dijabetes nema leka, i da nagli prekid terapije može da ozbiljno ugrozi već narušeno zdravlje.

Opširnije...

Nova uredba o zamenskom putovanju i novi rokovi- pravna sigurnost ili nova neizvesnost za putnike?

Ponovo se aktuelizuje pitanje zamenskih putovanja i vraćanja novca potrošačima koji zbog epidemioloških mera nisu mogli u periodu 2020. ili 2021. godine da realizuju putovanje. Shodno Uredbi donetoj proleća 2020. godine, putnici koji nisu iskoristili zamensko putovanje, predviđeno je bilo da novac mogu dobiti do 15. januara 2022. godine. U novembru 2021. godine donosi se nova Uredba sa ciljem da se prethodna obaveza povrata novca prolongira, odnosno da se nužno ne realizuje januara meseca 2022. godine, već se kao krajnji rok navodi januar 2023. godine. Donošenjem ovakve Uredbe na predlog resornog Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, u okviru kojeg deluje i Sektor za zaštitu potrošača, nameće se pitanje, šta je konkretno učinjeno kako bi se doprinelo zaštiti prava i interesa potrošača u ovom slučaju?

Opširnije...

Samo prigovor spasava od naplate

Dugovanja građana za račune za komunalne usluge, struju, kablovsku televiziju, mobilne i fiksne telefone zastarevaju u roku od godinu dana.

Opširnije...

NEPRO obaveštenje o nebezbednom proizvodu

Naziv proizvoda: Balea vodeni sprej za lice i telo Aqua 150ml i 75ml
Brend: Balea
Vrsta rizika: Nakon samostalne interne kontrole proizvoda pokazalo se da se ne može isključiti mogućnost da su navedeni proizvodi mikrobiološki kontaminirani i da sadrže bakterije Burkholderia cenocepacia i Ralstonia pickettii.
Dobrovoljne mere: Povlačenje proizvoda sa tržišta i opoziv proizvoda od potrošača.

Opširnije...