Novostinajbitnije informacije...

Kako do besplatnih kilovata i kubika za energetski ugrožene kupce?

Ko je energetski ugrožen kupac?

Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa je kupac, iz kategorije domaćinstva (samačko ili višečlana porodica), koji živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa i koji troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa Uredbom o energetski ugroženom kupcu.

Opširnije...

Odgovori na pitanja iz ankete o Zakonu o zaštiti potrošača

Nacionalna organizacija potrošača Srbije sprovela je istraživanje sa ciljem utvrđivanja koliko su potrošači upoznati sa osnovnim odredbama i pravima kojima im obezbeđuje Zakon o zaštiti potrošača.

U nastavku su dati tačni odgovori na pitanja koja su postavljena u anketi, kao i pojašnjenja istih.

Opširnije...

Penzionerski popusti i trgovinski lanci, ušteda ili obmana

U trgovinskim lancima u Srbiji već duže su uobičajne akcije popusta za penzionere koje se poklapaju s datumom isplate penzija, a u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije kažu da su sve učestalije i pritužbe penzionera da zapravo ne ostvaruju popust koji je istaknut u prodavnicama.

Opširnije...

Anketa - Zakon o zaštiti potrošača

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) sprovodi istraživanje sa ciljem utvrđivanja koliko su potrošači upoznati sa osnovnim odredbama i pravima kojima im obezbeđuje Zakon o zaštiti potrošača.

Molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta i popunite anketu u nastavku.

Opširnije...

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.