TestoviIspitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Preuzmite .pdf dokumenta o kvalitetu rakija

  Pregled rezultata analiza uzoraka rakije od šljive
  Pregled rezultata analiza uzoraka rakije od grožđa
  Pregled rezultata analiza uzoraka rakije od kajsije
  Pregled rezultata analiza uzoraka rakije od jabuke
  Pregled rezultata analiza uzoraka rakije od dunje
  Pregled rezultata analiza uzoraka rakije od kruške viljamovke
  Rezultati analize uzoraka svih rakije
  Poreklo etanola - Pregled rezultata analiza uzoraka rakije