16. 07. 2024.

Testovi Ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu

Pred naletom proizvoda sumnjivog porekla, lošeg kvaliteta, i obzirom na našu poslovičnu naviku da se ne pridržavamo ni ono malo postojećih propisa, Potrošač.info pokreće akciju ispitivanja kvaliteta proizvoda na našem tržištu.