Novostinajbitnije informacije...

Na zvaničnoj internet prezentaciji Narodne skupštine RS objavljen je Predlog zakona o zaštiti potrošača.

Link za preuzimanje: http://www.parlament.rs/content/cir/akta/akta_detalji.asp?Id=1283&t=P

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.