Novostinajbitnije informacije...

PREUZETO SA SAJTA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
SKUPŠTINSKE AKTIVNOSTI | 4.10.2010. | AKTIVNOSTI ODBORA
TRINAESTA SEDNICA ODBORA ZA TRGOVINU I TURIZAM

Na sednici od 4. oktobra, članovi Odbora za trgovinu i turizam prihvatili su u načelu Predlog zakona o zaštiti potrošača, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga, istakao je, predstavljajući Predlog zakona članovima Odbora, da je Predlog pripreman dve godine, a da je javna rasprava, u kojoj su učestvovali svi zainteresovani subjekti, trajala preko godinu dana. On je ocenio da je potrebno što više diskusija i javnih rasprava pri izradama predloga zakona, kako bi se moguće greške svele na minimum. On je naveo da se ovim Predlogom zakona potrošači stavljaju u fokus ekonomskog tržišta u Srbiji, uvodi se njihova pozitivna diskriminacija time što se pružaoci usluga obavezuju na obaveštavanje potrošača pre potpisivanja ugovora, kao i time što se pružaocima usluga uvodi obaveza dokazivanja kvaliteta proizvoda. Odredbama ovog Predloga zakona prosečni potrošač u Srbiji imaće punu zaštitu kao i potrošači u Evropskoj uniji. Ministar je dodao i da je u tekst Predloga zakona ugrađeno 15 evropskih direktiva i osvrnuo se pitanje potrošačkih kredita, koji će kod nas biti regulisani posebnim zakonom. Naime, on je naveo da je nakon razgovora sa Narodnom bankom Srbije odlučeno da se oblast potrošačkih kredita ne reguliše ovim Predlogom zakona, već da NBS i ministarstva trgovine i usluga i finansija predlože poseban zakon kojim se ova oblast reguliše. Time bi se ispoštovala evropska direktiva i domaći potrošači bili zaštićeni kao i potrošači u zemljama EU. Ministar je naveo da je o Predlogu zakona o zaštiti potrošača razgovarano i sa komesarom EU za zaštitu prava potrošača i da je Predlog ocenjen pozitivno, te je izneo uverenje da će nakon usvajanja ovog Predloga zakona u Narodnoj skupštini, Srbija dobiti pozitivnu ocenu u Izveštaju o napretku u delu koji se odnosi na zaštuitu prava potrošača. _Ministar je najavio da će, ukoliko NBS ne ispuni obećanje i ne predloži zakon kojim će se regulisati pitanje potrošačkih kredita, Ministarstvo trgovine i usluga inicirati izmene i dopune zakona o zaštiti potrošača, kako bi se ova oblast regulisala._

U raspravi o Predlogu zakona članovi Odbora razmatrali su pojedine odredbe Predloga sa posebnim osvrtom na deo koji se odnosi na potrošalke kredite, kao i nedostajanje nabrajanja usluga od ekonomskog interesa gde potrošači moraju da budu posebno zaštićeni. U raspravi je učestvovao i predstavnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, Zoran Nikolić.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su većinom glasova Predlog zakona o zaštiti potrošača u načelu, uz izdvojeno mišljenje narodnog poslanika Zorana Ostojića.  

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Dejan Nikolić.

 

SKUPŠTINSKE AKTIVNOSTI | 4.10.2010. | AKTIVNOSTI ODBORA
DVADESET DEVETA SEDNICA ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Na sednici Odbora za evropske integracije, koja je održana  4. oktobra, razmatrana  su u načelu tri predloga zakona iz dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2010. godini. Obrazlažući Predlog zakona o akreditaciji, predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja istakli su da je cilj njegovog donošenja  efikasnije povezivanje sistema akreditacije u Srbiji sa evropskim i svetskim sistemima, uklanjanje tehničkih prepreka za  slobodnu trgovinu i obezbeđivanje boljeg kvaliteta i bezbednosti proizvoda na tržištu.

Sa najvažnijim rešenjima u Predlogu zakona o zaštiti potrošača članove Odbora je upoznao predstavnik Ministarstva  trgovine i usluga. Istakao je da se, na osnovu Zakona o potvrđivanju   Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju država članica EU sa Srbijom, naša zemlja obavezala da će usaglasiti standarde u oblasti zaštite potrošača sa evropskim standardima.

Predstavnici nekoliko udruženja potrošača ukazali su da u novi zakon nije uneta direktiva EU o zaštiti potrošačkih kredita, koja je bila u Nacrtu ovog zakona tokom javne rasprave. Predstavnici predlagača  obrazložili su da će to pitanje urediti Narodna banka Srbije svojim propisima.

Novine u Predlogu zakona o vazdušnom saobraćaju obrazložio je predstavnik Ministarstva za infrastrukturu, koji je, između ostalog, istakao da je ovaj akt usklađen sa propisima i direktivama EU i Sporazumom o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, koji je Narodna skupština potvrdila krajem juna 2006. godine.   

Odbor je, većinom glasova, prihvatio predloge svih zakona u načelu, uz nekoliko izvojenih mišljenja.  

Sednici je predsedavao Laslo Varga, predsednik Odbora.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.