11. 06. 2023.

Novosti najbitnije informacije...

Nakon opravdane polemike u vezi sa izostavljanjem Direktive o potrošačkom kreditu iz novog zakona o zaštiti potrošača, dočekalo nas je neprijatno iznenađenje.

Naime, kako je početkom oktobra saopšteno „NBS je u dogovoru sa Ministarstvom trgovine izuzela deo o potrošačkim kreditima iz Nacrta zakona o zaštiti potrošača, zbog specifičnosti kredita i drugih bankarskih usluga. U skladu sa tim novi zakon, čija je priprema u toku, imaće za cilj unapređenje dobre poslovne prakse i fer odnosa prema klijentima, kao jednog od ključnih elemenata za dalje jačanje poverenja, a time i razvoj bankarskog sektora, navela je NBS.

Nacrt predloga zakona o zaštiti korisnika bankarskih usluga, koji će u sebi sadržati Direktivu o potrošakom kreditu, biće spreman za javnu raspravu tokom novembra ove godine, dok bi do kraja oktobra trebalo da bude završen predlog nacrta zakona o zaštiti korisnika bankarskih usluga.“
S obzirom da se mesec novembar upravo završava upućujemo javni poziv NBS da saopšti razloge nepoštovanja sopstvenog obećanja. Verujemo da je u pitanju trenutni zastoj koji neće primorati ministra trgovine, g-dina Milosavljevića, da aktivira svoj deo odgovornosti izrečen na sednici Odbora za trgovinu Skupštine Srbije od 04. oktobra tekuće godine.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije poziva sve odgovorne strane u vezi izrade pomenutog zakona da svoj deo obaveza sprovedu u potpunosti i u skladu sa iznetim planovima kako bi početak primene novog zakona o zaštitti potrošača označio i stupanje na snagu novog zakona o zaštiti korisnika bankarskih usluga.  

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.