Novostinajbitnije informacije...

Nakon izvesnog kašnjenja, Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga dostupan je na internet prezentaciji NBS.

Adresa za preuzimanje Nacrta. Rok za podnošenje primedbi 8 (osam) dana.
http://www.nbs.rs/internet/cirilica/20/nacrti.html

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.