16. 07. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Saopštenje za javnost povodom Svetskog dana potrošača

Nacionalna organizacija potrošača Srbije, članica Consumers International (CI) - saveza 220 organizacija potrošača iz 115 zemalja sveta povpdom Svetskog dana prava potrošača, pridružuje se globalnpm pozivu za:

Stvaranje međunarodne organizacije za finansijsku zaštitu potrošača; pružanje adekvatne podrške nacionalnim organima za zaštitu korisnika finansijskih usluga kroz primenu dobre prakse, izdavanje javnih upozprenja i razvoj nužnih standarda i preporuka.

Efikasne organe za zaštitu korisnika finansijskih usluga; nacipnalna regulatorna tela sa ovlašćenjem da istraži, zaustavi i otkloni sve povrede zakona, uključujući i pravo da definiše konkretne prakse ili proizvode kao nepravedne, obmanjujuće ili na drugi način nelegalne.

Jasnije ugovpre, naknade i poslovne prakse; obaveza razumljivosti ugovornih odredbi, i uklanjanje sa tržišta svih proizvoda koji ne ispunjavaju minimalne standarde.

Efikasno obeštećenje i rešavanje sporova; potrošačima treba omogućiti pristup individualnom i kolektivnom sistemu obeštećenja. Da bi se ublažila neizmerna šteta koju su potrpšači doživeli u postojećim sistemima, pouke iz sporova takođe treba da se sintetišu u svakoj budućoj zaštiti potrošača.

Takmičenje u sektoru finansijskih usluga; promena koncentracije na tržištu, koja, ubrzana posledicama finansijske krize, doprinosi stvaranju institucija koje su "prevelike da propadnu". Otkloniti sve prepreke koje obeshrabruju potrošače za prelazak iz jedne banke u drugu.

Bolji način informisanja; od svih davalaca finansijskih usluga treba zahtevati preuzimanje veće odgovornosti za obezbeđivanje jasnih, dovoljnih, pouzdanih, uporedivih i pravovremenih informacija o finansijskim proizvodima i uslugama.

Univerzalni pristup osnovnim finansijskim uslugama; vlada treba da podstakne inovacije u bezbedan, efikasan, jeftin način za uključivanje zainteresovanih u čitav sektor finansijskih usluga, dok, sa druge strane jača podršku razvoju zaštite potrošača.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.