Novostinajbitnije informacije...

Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, obratio se potrošač koji je dostavio fotografije snimljene u Zrenjaninu, u ulici Vuka Karadžića. Pomenute fotografije nastale su u delu koji samo nosi naziv javno parkiralište, a više liči na neuređeni prostor u kome vozači bez ikakve horizontalne signalizacije, odnosno obeleženih parking mesta, numeracije, bez obeleženog ulaska i izlaska sa parkinga, parkiraju svoja vozila. Odlukom o parkiranju vozila grada Zrenjanina, pomenuti prostor definisan je kao „javno,privremeno parkiralište“, ali se, sem definisanja i naziva, nije dalje odmaklo u poštovanju pomenute Odluke i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Naime, Odlukom Grada, javna parkirališta  mogu biti stalna, privremena, sezonska i povremena. Zatim, Javna parkirališta obeležavaju se vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima jasno je definisao da je parkiralište deo puta uređen i označen za parkiranje vozila, a parking mesto označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila. Iz dostavljenih slika, može se konstatovati da je jedino „označen“ znak za parkiranje u cilju da jedinu obavezu snose potrošači, a to je plaćanje usluge. Postavlja se pitanje, koje usluge? Iz priloženog se zaključuje da se JKP „Pijace i parkinzi“ kome je Grad Zrenjanin poverio upravljanje i naplatu parkiranja, oglušio o propisane obaveze i rešio da naplati nešto što se samo zove „javno, odnosno privremeno parkiralište“, a liči na neuređen prostor u kome se vozila bez reda i ikakvog obeležja parkiraju. Odgovor pružaoca „usluge“ koji je dostavljen, pokazuje nepoznavanje propisa iz oblasti kojom se bave, ili pak, svesnu nameru da se proizvoljnim tumačenjem i pogrešnom primenom propisa pribavi nesrazmerna materijlana dobit u odnosu na sredstva uložena u postavljanje jednog saobraćajnog znaka.

Nastojimo da ovakvim objavama javno ukažemo na jedan od brojnih problema koji su prisutni u delovanju komunalnih preduzeća, a očekujemo da nakon ukazanih nepravilnosti i podnetih prijava, reaguju nadležni inspekcijski organi koji kontrolišu primenu propisa iz ove oblasti i da pružalac usluge istu neodložno uskladi sa zakonskim i podzakonskim aktima

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.