Novostinajbitnije informacije...

Koliko zapravo mesa ima u mortadeli sa slike i o čemu se ovde radi, pitao nas je jedan potrošač?

U cilju da sa vama podelimo tačnu informaciju obratili smo se kompaniji „Lidl Srbija“ koja stavlja u promet navedeni proizvod, stručnjacima sa Instituta za higijenu i tehnologiju mesa i konsultovali Pravilnik koji detaljno reguliše deklarisanje ovog proizvoda. Informacije do kojih smo došli na opisan način se poklapaju, a odgovor kompanije „Lidl“ prenosimo u celosti…

„Kada je reč o deklaraciji konkretnog proizvoda Mortadele, prema važećem Pravilniku o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (Sl. Glasnik RS, br. 50/2019) „Mortadela se dobija od mesa, čvrstog masnog tkiva, vezivnog tkiva, želudaca, soli za salamurenje, proizvoda od krvi, belančevinastih proizvoda, skroba, začina, ekstrakta začina, šećera, aditiva, vode i hrane biljnog porekla.“

U skladu sa time, na našoj deklaraciji u Srbiji navedeno je da proizvod sadrži 73% svinjskog mesa i 19% čvrstog masnog tkiva. U Republici Hrvatskoj, proizvod Mortadela nije definisan posebnim zahtevima kvaliteta i prema hrvatskom pravilniku, mesno tkivo spada u meso. Iz navedenog razloga, na deklaraciji u Hrvatskoj za ovaj proizvod navedeno je da sadrži 92% svinjskog mesa (mesa i čvrstog masnog tkiva).

Dakle, kada se uporede navodi na ove dve deklaracije, može se zaključiti da je jedina razlika u razdvajanju mesa i čvrstog masnog tkiva u Srbiji, čiji procenti u zbiru čine isti udeo mesa kao na deklaraciji u Hrvatskoj. „

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.