Novostinajbitnije informacije...

Ministarstvu turizma pristiglo je 100 zahteva za subvencionisanje premija polisa osiguranja turističkim agencijama. Broj nije konačan, jer se očekuju da pristignu oni koji su poslati poštom, pa se pretpostavlja da bi mogao da bude i 120.

Država je za ovu meru pomoći agencijama odvojila 150 miliona dinara. Mnoge agencije, međutim, nisu zadovoljne, jer im osiguravači nisu ni ponudili polise, pa se očekuje da će posao organizatora putovanja uskoro moći da radi svega stotinak agencija, umesto oko 400, koliko ih je bilo do početka pandemije.

Novčana pomoć za polise, koje država subvencioniše, daje se onim agencijama koje su sklopile ugovore sa osiguravajućim kućama ili su obezbedile bankarsku garanciju. Osiguravajuće kuće u Srbiji, samo tri koliko ih se prijavilo da posluje sa agencijama, birale su s kime će sklapati ugovore. Tako, mnogi organizatori putovanja nisu dobili tu mogućnost, a bankarske garancije su im bile preskupe. Bez polisa ili garancija, agencije ne mogu da obnove licence za rad i ostaju bez mogućnosti organizacije putovanja.

Sve zaključeno - pokriveno

Svi ugovori o putovanju koje organizator zaključi u toku važenja polise su pokriveni, u skladu sa Uslovima osiguranja. Svaki pojedinačni slučaj insolventnosti biće razmatran posebno i u skladu sa Uslovima osiguranja. Ovako objašnjavaju u "Triglavu" šta će se desiti sa zamenskim putovanjima, ukoliko agencija ode u stečaj zbog nemogućnosti poslovanja.

U "Triglavu" kažu da je manje od polovine turističkih agencija u Srbiji uputilo zahtev osiguravajućim kućama za dostavljanje ponuda. Deo tih upita je u izradi, ali očekujemo da će broj sklopljenih polisa biti u porastu.

Razlog za nesklapanje osiguranja sa pojedinim organizatorima turističkih putovanja je isključivo povećan rizik, koji ima veze sa njihovim uspehom, stanjem, finansijskom situacijom, trendovima, ističu u ovoj osiguravajućoj kući.

- Rizik insolventnosti se drastično povećao tokom 2020. godine - kažu u "Triglavu".

- Nekada smo na tržištu imali tek nekoliko slučajeva insolventnosti, sada je to daleko izraženije. Prošle godine smo imali mali broj odštetnih zahteva, a ove smo već putnicima, zbog otkazivanja aranžmana, isplatili odštetu više od 20 miliona dinara.

S druge strane, podsticaji države ne bi trebalo da budu linearno raspoređeni prijavljenim agencijama, već će manje dobiti više para. Možda čak i 50 odsto od vrednosti polise osiguranja.

- Loš je princip urađen, jer nisu sve agencije dobile ponude, već su osiguravači birali ko može a ko ne - smatra Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.

Izvor: Novosti

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.