24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Dolazak prodavaca na vaš kućni prag bez prethodne najave ili višestruki pokušaji trgovaca da vam putem telefona, faksa ili mejla prodaju neki svoj proizvod, izričito je zabranjeno je novim Zakonom o zaštiti potrošača.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača kaže da novi Zakon trgovcima nije zabranio telemarketing, ali da jeste odredio nova pravila ponašanja.

- Prodaja putem telefona jeste dozvoljena. S tim što su operateri koji pozivaju građane u obavezi da na početku razgovora objasne da je u pitanju razgovor u komercijalne svrhe i da potencijalnog potrošača pitaju da li on taj poziv prihvata ili ne.

Ukoliko pozvani to izričito odbije onda prodavac više ne sme da ga zove, i treba da ga u svojoj bazi podataka registruje kao takvog, kako se sutra njegovom kolegi ne bi desilo da istim povodom pozove istog čoveka – kaže Papović, i dodaje da oni koji se ogluše o želje potrošača direktno ulaze u prekršaj.

Na kupljenu robu dnevno se žali 20 građana

Isto važi i za one koji građanima kucaju na vrata i nude svoju robu. U Ministarstvu trgovine kažu da prodavac ne može tek tako da vam zakuca na vrata. Pre toga on mora da vas pozove telefonom i dobije vašu izričitu saglasnost da dođe.

Prodavac je u obavezi da vam na početku telefonskog razgovora jasno kaže zašto vas zove, a ne da vam saopštava kako ste na primer upravo osvojili nagradu kompletnog čišćenja kuće, a onda vam kada dođe ponudi kupovinu recimo “kirbija” čiji vam učinak u čišćenju prezentuje na licu mesta. To više ne sme da se radi, jer to nije nagrada već prodaja – kažu u ministarstvu.

Za one koji se ogluše o odredbe ovog zakona predviđene su novčane kazne koje se kreću od 50.000 do dva miliona dinara, ili mera privremene zabrane obavljanja delatnosti.

Potrošači nasrtljivo poslovanje trgovaca treba da prijave tržišnoj, a turističkih agencija turističkoj inspekciji. Prijave mogu podneti i kol centru Ministarstva trgovine na broj 0800 103 104, ili kod potrošačkih organizacija. Zakon predviđa i da potrošači sada sve proizvode koje dobiju na kućnu adresu, a nisu ih prethodno naručili, mogu zadržati kao poklon.

Šta je nasrtljivo poslovanje

  • Kućne posete
  • Nuđenje robe telefonom faksom ili elektronskom poštom
  • Slanje robe na kućnu adresu

Predviđene kazne

  • Za fizičko lice 50.000 do 150.000 RSD
  • Za preduzetnike 50.000 do 500.000 RSD
  • Za pravno lice 300.000 do 2 miliona RSD

Nalog da se otkloni nedostatak u određenom roku

Privremena mera zabrane obavljanja delatnosti

24 sata
Izvor: 24 Sata, 28.05.2011.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.