11. 06. 2023.

Novosti najbitnije informacije...

Ko nepravilno hoda, sam je kriv ako se na patikama pojavi bilo kakvo oštećenje nakon nekoliko meseci korišćenja i nema pravo da se žali na kvalitet?!

Taj besmisleni stav proizlazi iz stručnog mišljenja laboratorije za kontrolu kvaliteta, "Jugoinspekt Beograd", na osnovu koga je Sport time Balkans, ekskluzivni distributer za patike Nike, odbio reklamaciju čitaoca "Novosti" Bojana S. iz Beograda.

Bojan je lane, polovinom jula, kupio patike sa vazdušnim đonom, u prodavnici ovog distributera na Banjici i skupo ih platio, 17.290 dinara. Nakon šest meseci nošenja došlo je do problema. Na desnoj patici se "izduvao" vazdušni đon, što znači da su bile neupotrebljive.

- Kupio sam te patike, verujući da su originalne i kvalitetne i zaista sam bio iznenađen kada su nakon pola godine postale neupotrebljive - objašnjava naš sagovornik. - U njima nisam obavljao nikakve teške poslove. Pretežno su nošene po lepom vremenu, jer su kupljene sredinom leta, i koristio sam ih za izlazak. Dakle, šetnja je bila najteža radnja koju sam obavljao u njima.

On ističe da na obući nema nikakvog vidljivog, mehaničkog oštećenja, što znači da nije zgazio na bilo kakav oštar predmet koji bi mogao da bude uzrok "ispuštanja" đona. Bojan je dva puta podnosio reklamaciju, u martu i aprilu ove godine, tražeći zamenu neispravnog proizvoda za novi. Oba puta ga je Sport time odbio pozivajući se na stručno mišljenje "Jugoinspekta Beograd". A u nalazu ove stručne ustanove navodi se da su oštećenja na patikama nastala mehaničkim putem, tokom korišćenja proizvoda.

- Pojačano habanje gazećeg dela đona nije ravnomerno na svim tačkama njegovog opterećenja, već isključivo u jednom delu - ističe se izveštaju "Jugoinspekta". - Uočeno navodi da je oštećenje nastalo usled pojačanog opterećenja pohabanog dela prilikom korišćenja, odnosno individualne karakteristike korisnika.

Oni u zaključku navode da, u skladu sa tim nalazom i rezultatima kontrolisanja, smatraju da nema osnova za prihvatanje reklamacije kupca.

Poseban paradoks je da stručno mišljenje daje telo koje nije akreditovano za taj posao, a njihov nalaz nije obavezujući u sudskom sporu, niti za trgovca. To i sam "Jugoinspekt" navodi. U dnu memoranduma na kome je izdat izveštaj, sitnim slovima piše:

- Stručno mišljenje ne daje akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti "Jugoinspekt Beograd AD", niti je ono pod akreditacijom ATS-a, odnosno Akreditacionog tela Srbije.

Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) ističe da je Bojanov slučaj samo potvrda da je u našoj zemlji nemoguća misija da kupac dokaže da je problem u kvalitetu patika.

- Tim nalazom potrošač je doveden u situaciju da on treba da dokazuje da hoda pravilno - objašnjava Alfirović. - Vidite kakva je to besmislica. Na koji način sada da se to dokazuje? Ko će, u kom postupku, i na koji način da utvrdi da on pravilno hoda? Da li bi trebalo da izađe pred neku komisiju gde bi ortopedi posmatrali njegov hod i davali nalaz ili mišljenje?

- Pojedine od tih ustanova koje daju stručno mišljenje sarađuju sa trgovcima - ukazuje naš sagovornik. - One kontrolišu svu obuću koju određena kompanija uvozi i daju ocenu da li je u skladu sa standardima. Zatim, ponovo prilikom reklamacije rade analizu tih istih proizvoda. Kako očekivati da će tada dati suprotno mišljenje za nešto što su prethodno odobrili?

Mišljenje laboratorije, kako naglašava, uopšte nije obavezujuće za trgovce kada odlučuju o reklamaciji, a služi im da opravdaju svoju negativnu odluku. On ističe da naročito nije obavezujuće u situaciji koja je zadesila Bojana i pita - ko će da akredituje metodu za proveru hoda.

Najveći problem kupaca u Srbiji je već godinama loš kvalitet obuće, posebno sportske. Međutim, pokušaji potrošača da ostvare svoja prava i dokažu da je oštećenje proizvoda nastalo pri uobičajenom nošenju, a ne njihovom krivicom, retko kad se uspešno završe. Gotovo uvek, trgovci odbijaju reklamacije pozivajući se na mišljenje neke od laboratorija za kontrolu, koje uglavnom konstatuju da je do oštećenja došlo zbog neadekvatnog korišćenja.

Mladen Alfirović iz NOPS ističe da se sada velike nade polažu u novi mehanizam, vansudsko rešavanje spora, koji treba da počne da se primenjuje u decembru, kada stupi na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača. On kaže da Bojan S. ima mogućnost da tada inicira postupak.

- Biće omogućeno da za sto sednu trgovac, potrošač kome je odbijena reklamacija, a posredovaće nezivisno telo, odnosno stručnjak u oblasti zaštite potrošača - objašnjava Alfirović. - Ukoliko to bude funkcionisalo onako kako je zakonodavac zamislio, onda će to biti način za rešavanje takvih problema kupaca.

"SPORT TAJM BALKANS" BEZ ODGOVORA

Pokušali smo da dobijemo komentar od kompanije Sport time Balkans zašto su reklamacije Bojana S. odbijene, ali do sada nismo dobili odgovor. Imali smo teškoće i da dođemo do imejl adrese ili broja telefona ove kompanije, jer ti podaci nisu javno dostupni, što je neobično, jer je u pitanju ekskluzivni distributer za brend Nike. Poznati su kontakti samo za njihove prodajne objekte. Broj telefona kompanije koji je naveden na memorandumu, kojim se odbija reklamacija Bojana S. nije u funkciji. U njihovoj prodavnici su nam dali imejl adresu regionalnog direktora kome smo poslali pitanja. Pored ostalog, zanimalo nas je i da li potrošačima, prilikom kupovine, daju uputstvo za upotrebu u kome se navodi da bi "nepravilan hod" mogao da bude uzrok oštećenja vazdušnog đona patika.

 

Izvor: Novosti

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.