06. 12. 2022.

Novosti najbitnije informacije...

Prema zakonom definisanoj proceduri, Telenor ili bilo koji drugi operator (davalac broja) nema pravo da odbije prenos broja u drugu mrežu ako je korisnik izmirio sva dugovanja do dana raskida ugovora.

Razlozi zbog kojih bi operator mogao da odbije prenos broja jasno su definisani pravilnikom o prenosivosti broja.

Operator (davalac broja) može da odbije zahtev za prenos broja ako je:

  • zahtev za prenos broja netačan ili nepotpun;
  • neregistrovan prepaid pretplatnik;
  • utvrđeno da postoje neispunjena dospela dugovanja pretplatnika, uključujući sve obaveze koje proističu iz pretplatničkog ugovora usled prevremenog raskida ugovora prema operatoru (davaocu broja).

Imajući u vidu brojne prigovore korisnika u vezi sa odgovorima Telenora, ovim putem pozivamo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija kao i Regulatornu agenciju za elektronske komunikacije i poštanske usluge - RATEL da se javno oglase po ovom pitanju i time stave tačku na raznorazna tumačenja koja su se prethodnih dana pojavila u vezi sa poskupljenjem usluge, odnosno pravima korisnika Telenora koji zbog toga žele da raskinu ugovor.

Više informacija o prenosivosti broja u mobilnim mrežama možete pronaći na:

http://www.prenesibroj.rs/Uputstvo_NPT_sr_l.pdf

https://www.ratel.rs/sr/page/prenos-broja

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.