02. 02. 2023.

Novosti najbitnije informacije...

Dugovanja građana za račune za komunalne usluge, struju, kablovsku televiziju, mobilne i fiksne telefone zastarevaju u roku od godinu dana.

Ipak, to ne znači da dug nakon tog perioda ne može biti naplaćen. Potrošač može da izbegne prinudnu naplatu, samo ukoliko uloži prigovor na vreme.

Takođe, zakonom je zabranjeno da se, nakon godinu dana, dužnik uslovljava naplatom zastarelih potraživanja da bi usluga ponovo bila aktivirana. Često se dešava da građani slučajno ne plate neki račun ili nisu dobili opomenu. Našoj redakciji čitaoci "Novosti" često se obraćaju sa pitanjima u vezi sa zastarelošću dugovanja.

- Sve usluge koje dospevaju na mesečnom nivou zastarevaju u roku od godinu dana, prema Zakonu o obligacionim odnosima - objašnjava Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

- Dokaz o uplati treba čuvati u tom periodu, odnosno 12 meseci.

Kada potrošači ne vide opomenu, onda slučaj preuzima izvršitelj. Alfirović naglašava i da građani nikada ne treba da izbegavaju rešenje koje im stigne od njega, jer će na kraju platiti "debelu" kamatu.

- Ukoliko ih neko tuži za zastarelo potraživanje i stigne im rešenje od izvršitelja, obavezno treba u roku od osam dana da ulože prigovor - precizira naš sagovornik. - U tom podnesku treba da se pozovu na zastaru. Samo na taj način mogu da zaustave prinudnu naplatu potraživanja, ako su na vreme podneli prigovor.

On ističe da građani pogrešno misle da dug ne može da bude naplaćen ako je prošlo više od 12 meseci ili da će odbijanjem rešenja koja im stižu od izvršitelja izbeći da ga plate. Institut zastare se, kako naglašava, ne primenjuje automatski, već isključivo kada se dužnik pozove na njega u roku od osam dana.

- Ukoliko to ne učini, na kraju će njegovi troškovi biti višestruko uvećani i dug će biti prinudno naplaćen - navodi Alfirović. - Sud po službenoj dužnosti ne vodi računa o rokovima, o tome moraju da brinu potrošači. Drugo je pitanje zašto pojedina javna preduzeća pokušavaju da naplate zastarela potraživanja.

Dužnik svoj prigovor na zastarela potraživanja, kako objašnjava, upućuje preko izvršitelja sudu, koji donosi odluku da se obustavi naplata. Taj podnesak mora da bude sačinjen u skladu sa propisima. On ističe i da je Zakonom o zaštiti potrošača zabranjeno da se korisnici uslovljavaju naplatom zastarelih potraživanja da bi im bila ponovo uključena, odnosno pružena usluga, ali u praksi se to, ipak, dešava.

BEZ MOBILNOG AKO SE DVA MESECA NE PLATI

Mobilni i kablovski operateri imaju pravo da prekinu pružanje usluge potrošačima koji dva meseca nisu platili račun. Kada izmire taj dug, ona će biti ponovo aktivirana. Ukoliko je prošlo godinu dana i potraživanje je zastarelo, operateri nemaju pravo da uslovljavaju korisnika naplatom, da bi im ponovo uključili uslugu.

Izvor: Novosti

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.