Novostinajbitnije informacije...

1. Šta je usluga prenosa mobilnog broja?

Prenos mobilnog broja je usluga koja korisnicima mobilne telefonije omogućava da prilikom promene operatora zadrže isti broj mobilnog telefona zajedno sa prefiksom.

2. Kada će početi primena ove usluge?

Od 1.jula 2011.godine korisnici mobilne telefonije u Srbiji imaju mogućnost promene operatora uz zadržavanje postojećeg broja.

3. Kako izgleda proces prenosa broja?

Proces prenosa broja započinje dolaskom korisnika kod operatora u čiju mrežu želi da pređe. Kod operatora kod koga želite da prenesete svoj broj popunjavate zahtev za prenos broja. Zahtev za prenos broja koji je podnet do 14.00 sati radnim danom, smatra se zahtevom podnetim za taj dan. Ukoliko je zahtev podnet posle 14.00 sati, smatra se zahtevom koji je podnet za sledeći radni dan.
Operator davalac broja proverava ispunjenosti uslova prenosa broja u okviru procedure koja traje najduže dva radna dana od dana kada je zahtev primljen. Nakon dobijenog pozitivnog odgovora od operatora davaoca broja pristupa se tečničkom prenosu broja koji ne može trajati duže od dva radna dana

4. Šta znači da zadržavam isti mobilni broj?

Prelaskom u novu mrežu korisnik zadržava isti broj koji je imao i ranije.

Broj koji korisnik poseduje se prenosi u celini, zajedno sa prefiksom 060/061/062/063/064/065/066 ili 069 tako da i nakon prelaska u novu mrežu ostaje isti.

U skladu sa Vašim potrebema možete izabrati prepaid ili postpaid status bez obzira na Vaš trenutni status u mreži iz koje dolazite (da li ste prepaid ili postpaid korisnik).

5. Ko sve može da podnese Zahtev za prenos broja?

Da bi mogli da prenesu svoj broj prepaid korisnici moraju da budu registrovani. Pod registracijom korisnika se podrazumeva identifikacija korisnika u skladu sa procedurom javnog telekomunikacionog operatora. Registracija neregistrovanih prepaid korisnika se može obaviti kod operatora primaoca broja uz davanje na uvid SIM kartice i PUK broja, kao i važećeg identifikacionog dokumenta (lične katre ili putne isprave).

Zahtev za prenos broja podnosi fizičko lice (za maloletna lica zahtev podnosi roditelj ili staratelj), a za pravno lice osoba na osnovu pisanog ovlašćenja. Obrazac zahteva za prenos broja se nalazi kod operatora primaoca broja.

6. Da li mogu da prenesem svoj fiksni broj?

Zakonska regulativa omogućava prenos isključivo mobilnog broja.

7. Da li je potrebno da prethodno obavestim svog trenutnog operatora o nameri da prenesem broj?

Ne, nema potrebe da kontaktirate operatora davaoca broja. Sve radnje se obavljaju kod primaoca broja.
Proces prenosa broja započinje Vašim dolaskom u najbliže prodajno mesto operatora kod koga prelazite, a on će dalje kontaktirati operatora davaoca broja. Čim predate popunjen Zahtev za prenos broja proces prenosa je počeo. Zahtev za prenos broja automatski predstavlja i zahtev za raskid ugovora sa operatorom davaocem. Ugovor se raskida u trenutku tehničkog prenosa broja.

8. Koja su mi dokumenta potrebna da bih preneo broj?

Ukoliko želite da prenesete Vaš broj kao prepaid korisnik potrebna Vam je važeća lična karta ili pasoš. Donesite i svoju SIM karticu čiji PUK broj morate da znate. Svoj PUK broj možete da proverite kod operatora čija je kartica.

Potrebna dokumenta za prenos broja ukoliko želite da uzmete postpaid su:
Važeća lična karta ili pasoš, kao i kopija poslednjeg plaćenog dospelog računa.
Ukoliko želite da prenesete broj kao postpaid korisnik, potrebno je potpisati Saglasnost za pribavljanje izveštaja iz Kreditnog biroa, koja se dobija na licu mesta.

Svaki od operatora zadržava pravo da u skladu sa Opštim uslovima ugovora, a radi zaključenja ugovora, potražuje dodatnu dokumentaciju.

9. Da li će mi biti naplaćena usluga prenosa broja?

Prenos broja u Telenor i Vip mrežu je besplatan, a MTS napaćuje 1 dinar.

Ukoliko ste u mreži davaoca broja bili postpaid korisnik, potrebno je da izmirite sva preostala dugovanja, jer u slučaju da to niste uradili, Vaš zahtev za prenos broja biće odbijen od strane mreže iz koje dolazite.

10. Da li ću biti obavešten o tome da li mogu ili ne da prenesem broj u novu mrežu?

Najbržu infomaciju uvek možete dobiti pozivanjem korisničkog servisa operatora kod koga želite da pređete .

11. Da li mogu da se predomislim ili odustanem tokom procesa prenosa broja?

Obustavu postupka prenosa broja potrebno je da zahtevate od operatora primaoca broja kome ste predali Zahtev za prenos broja.

Od trenuntka kada je zahtev odobren od strane davaoca broja ne možete odustati od procesa prenosa.

12. Ja sam trenutno prepaid korisnik – da li mogu da prenesem broj?

Za prenos broja nije važan Vaš trenutni status u mreži davaoca broja – tj. da li ste prepaid ili postpaid korisnik.

13. Ja sam trenutno postpaid korisnik – da li mogu da pređem u novu mrežu ako sam još uvek pod ugovornom obavezom?

Ukoliko imate važeću ugovornu obavezu kod drugog operatora i želite da pređete u novu mrežu dužni ste da svom prvom operatoru platite e za oslobađanje od ugovorne obaveze. Ukoliko to ne uradite, zahtev za prenos broja biće odbijen.

14. Da li imam neke obaveze prema prethodnom operateru kada pređem u novu mrežu?

Ukoliko ste bili prepaid korisnik u mreži iz koje dolazite, prelaskom u novu mrežu prestaju Vaše obaveze prema mreži iz koje dolazite.

Ako u novu mrežu dolazite kao postpaid korisnik, od svog prethodnog operatora ćete dobiti još jedan račun – za poslednji mesec. Nakon što platite taj račun prestaju Vaše obaveze prema mreži iz koje ste došli.

15. Zašto je potrebno da mi se sada obustavi odlazni saobraćaj, kad sam korisnik nove mreže? Kakve veze ima to što nisam platio dugovanje kod prethodnog operatora?

Prema zakonskoj regulativi i proceduri koju je propisalo regulatorno telo (RATEL) operator primalac broja dužan je da obustavi celokupan odlazni saobraćaj ukoliko korisnik nije izmirio preostala dugovanja prema mreži (operatoru) iz koje je došao. Podsećamo da ste potpisivanjem Zahteva za prenos broja na sebe preuzeli obavezu da izmirite sva preostala dugovanja prema mreži iz koje dolazite.

16. Ja sam prepaid korisnik – da li će mi se preneti preostali kredit kada pređem kod novog operatora?

Ne. Zato Vam savetujemo da pre nego što podnesete Zahtev za prenos broja iskoriste celokupan kredit na Vašoj kartici.

17. Da li mogu da prenesem kontakte sa svoje prethodne SIM kartice na novi SIM?

Morate da proverite da li novi operator nudi uslugu kopiranja svih podataka sa Vaše postojeće kartice.

18. Da li mogu da prenesem pogodnosti iz svoje trenutne promocije kod novog operatora?

Nažalost, nije moguće da preneste svoju aktuelnu promociju kod novog operatora.

19. Da li će mi se promeniti trenutna cena poziva kada pređem u novu mrežu?

Svaki operator ima aktuelan cenovnik kojim se definišu cene svih usluga – promenom operatora nastavljate da koristite usluge mobilne telefonije u skladu sa važećim Cenovnikom roba i usluga te kompanije..

20. Da li ću moći da koristim svoj stari mobilni telefon?

Posle prenosa broja nećete moći da koristite stari mobilni telefon ako je zaključan na mrežu koju ste prethodno koristili. Za uputstvo o otključavanju potrebno je da kontaktirate operatora na čiju je mrežu telefon zaključan ili servis.

21. Kako ću da znam da pozivam broj koji više nije u svojoj matičnoj mreži?

Pozivanjem broja koji više nije u matičnoj mreži pre početka razgovora čućete odgovarajuću govornu poruku:

MTS: “Broj koji ste pozvali je prenet u MTS mrežu.”
Telenor: “Broj koji ste pozvali je prenet u Telenor mrežu.”
Vip: “Broj koji ste pozvali je prenet u Vip mrežu.”

Ukoliko želite, možete od korisničkog servisa svog operatora da tražite deaktivaciju ove poruku.

22. Šta se dešava ako nisam zadovoljan sa uslovima kod novog operatora? Kada i kako mogu ponovo da promenim mrežu?

Tri meseca nakon što ste promenili operatora možete ponovo podneti Zahtev za prenos broja . Zahtev za prenos broja popunjavate kod operatora gde želite da prenesete Vaš broj.

23. Koliko puta mogu da menjam operatora – da li postoji neki limit?

Zakonska regulativa donosi samo jedno pravilo, a to je da morate najmanje 3 meseca da provedete u mreži pre nego što zahtevate prenos broja u drugu mrežu (kod novog operatora).

Izvor: NOPS, 14.07.2011.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.