02. 02. 2023.

Novosti najbitnije informacije...

BRISEL - Evropska unija uvela je strože bezbednosne mere za igračke, što bi moglo da pogodi kineske kompanije, koje u ukupnom uvozu ovih proizvoda na tržište evropske dvadesetsedmorice imaju udeo od 80 odsto.

Na udaru novih propisa su se pre svega našle igračke koje sadrže ftalate, hemikalije koje omekšavaju plastiku, a dovode se u vezu s hormonskim poremećajem kod dece, prenosi Rojters.

Posebna pažnja posvećena je i retardantima plamena, materijama koje otežavaju da se igračka zapali. Ove hemikalije mogu da ometu rast dece i da trajno oštete njihov endokrini sistem. Nadzor na granicama EU i u samim državama članicama će biti pojačan, dok će se proizvođači, uvoznici i distributeri smatrati odgovornim za otkrivanje rizika i potencijalne izloženosti dece štetnim materijama.

U 2009. ukupna vrednost maloprodajnog tržišta tradicionalnih igračaka u EU je iznosila 14,5 milijardi evra. Igračke proizvedene u EU, inače, imaju udeo od preko 25 odsto na svetskom tržištu.

Pooštreni su i propisi koji imaju za cilj da onemoguće da se dete uguši igračkom ili njenim delom gutanjem ili udisanjem. Igračke koje se prodaju sa hranom ili koje su u hrani (kao kod "kinder jaja") će morati da budu posebno upakovane.

Poslednjih godina beleženi su skandali u vezi sa bezbednošću i kvalitetom igračka i hrane uvezenih iz Kine pa je EU, u koordinaciji s kineskim vlastima, razradila tzv. "sistem ranog upozorenja", kojim može da se pokrene detaljnija provera uvezene robe da bi se izbegle pretnje javnom zdravlju.

Izvor: Tanjug

Preuzeto: Izvor: Večernje Novosti, 21.07.2011.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.